ANALYS. Metallkongresser har genom åren alltid tilldragit sig stor uppmärksamhet. Som det största och mäktigaste förbundet på den privata arbetsmarknaden inom LO har förbundet åtnjutit omvärldens respekt.

Viktiga politiska tal av socialdemokratins ledare/statsministrar är förknippad med Metallkongresser, men också fackliga vägval av stor betydelse – till exempel det goda arbetet – är intimt förknippade med  förbundets kongresser.

I år var förbundet åter igen i centrum, fast av ett annat skäl – valet av avtalssekreterare.

Fram till offentliggörandet av resultatet av den slutna omröstningen föreföll racet mellan Veli-Pekka Säikkälä och Tommy Thunberg vara så nära dött lopp som möjligt. Men med 177 – 141 röster valdes Veli-Pekka Säikkälä till att efterträda Anders Tideman som IF Metalls avtalssekreterare.

Två argumentationslinjer
Omröstningen föregicks av en timslång plädering för de två kandidaterna där framför allt två argumentationslinjerna kunde urskiljas.

En enig valberedning och representanter för förbundsstyrelsen argumenterade för kontinuitet, erfarenhet och betonade de breda kontaktytor som Veli-Pekka Säikkälä har och behovet av att bibehålla en väl fungerande ledning i förbundet.

Just rollen som lok eller innehavare av ledartröjan inom lönebildningen och de krav det ställer på avtalssekreteraren inom IF Metall återkom i argumentationen och framställdes som avgörande för valet av Veli-Pekka Säikkälä framför motkandidaten.

Nominerad av 20 avdelningar
Tommy Thuberg var nominerad av hälften av förbundets avdelningar och fick 20 talare på sin sida under debatten medan 12 delegater äntrade talarstolen och gav sitt stöd till den segrande Veli-Pekka.

För honom talade, enligt hans anhängare, förhandlingserfarenhet, förmåga att klara tryck, starka betoning av arbetsmiljöfrågorna och en social kompetens som gjort honom populär i rader av förbundets avdelningar.

Förutom de två huvudlinjerna i debatten kunde också ett annat mönster skönjas. Stödet för den segrande Veli-Pekka Säikkälä kom i huvudsak från storstadsavdelningar med prägel av verkstadsindustri som är förbundets helt dominerande avtalsområde. Bakom Tommy Thunbergs kandidatur stod små och medelstora avdelningar präglade av gruv- och stålindustri.

Trots de uppenbara spänningarna och den ovissa utgången genomfördes debatten och pläderingarna för de två kandidaterna utan personangrepp eller påhopp. Av den påstådda ryktesspridningen kring kandidaterna märktes ingenting.

"Skymf mot demokratin"
Den enda skarpa markeringen mot de turer som föregått valet kom från Bert Johansson, klubbordförande på SSAB i Luleå. Han kritiserade hårt den lista till stöd för Veli-Pekka Säikkälä som förhandlingsombudsmän gått runt med på förbundskontoret.

– Det är en skymf mot förbundets demokrati, slog han fast.

Med valet överstökat och bemanningen i förbudets ledning klar återstår det kanske svåraste – att skapa stark uppslutning bakom den valda lösningen. Med stöd av ”bara” 56 procent av kongressen är det därför en tuff utmaning som väntar Veli-Pekka Säikkälä och förbundsledningen.