Arbetsvillkoren för industriarbetarna har försämrats de senaste åren, i alla fall enligt de anställda själva. Arbetstakten och stressen har ökat och risken för belastningsskador är fortfarande stor.

IF Metall har gjort en undersökning av arbetsvillkoren inom industrin. 350 klubbar som tillsammans representerar 90.000 medlemmar har deltagit i undersökningen och de ger en dyster bild av arbetsförhållandena.

Enligt klubbarna riskerar 40 procent av industriarbetarna att drabbas av förslitningsskador av sitt arbete. Motsvarande siffra 1988, då före detta Metall undersökte risken, var 35 procent.

Vill rotera mera
– Vi ligger på samma nivå i dag som för vi gjorde för 20 år sedan. Samma jobb finns visserligen inte kvar men det har tillkommit nya som ger samma skadliga effekt, säger Margareta Pettersson ombudsman på IF Metall.

Hon tillägger att klubbarna anser att riskerna skulle kunna halveras om arbetet fick en annan organisation. Det kan till exempel handla om att varierar arbetsuppgifter och rotera så att ingen behöver utföra samma arbetsmoment under för lång tid.

Stress och styrning
Ett annat stort arbetsmiljöproblem är att arbetsbelastningen och stressen ökat inom industrin. Nästan nio av tio klubbar anser att intensiteten ökat och att det finns mindre tid till återhämtning. Dessutom har detaljstyrningen ökat och tiderna för varje moment i jobbet minskat, enligt klubbarna.

– När man ser på den här utvecklingen är det oroande att tänka på konsekvenserna av regeringens beslut att exempelvis lägga ner Arbetslivsinstitutet och minska resurserna till Arbetsmiljöverket, säger Margareta Pettersson.

Vill diskutera
Undersökningen presenterades inför öppningen av IF Metalls kongress i dag, tisdag. I kongressens öppningstal bjöd också IF Metalls förbundsordförande, Stefan Löfven, in arbetsgivarna och regeringen till samtal om hur industrijobben kan utvecklas och arbetsmiljön förbättras.

– Vi vill ha en diskussion om hur Sverige ska utveckla fler nya industriföretag med både hög produktivitet och bra arbetsvillkor, sa han.