69.000 nya lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna i april – 8.000 färre än i april 2007.

51.000 arbetssökande fick jobb i april – minus 10.000 jämfört med april förra året.

Antalet varsel om uppsägningar ökade rejält – från 1.900 i april 2007 till 4.800 i april 2008.

Men samtidigt var arbetslösheten i april den lägsta sedan våren 1991. På ett år minskade antalet arbetslösa från 166.000 i april 2007 till 132.000 i april 2008. Det innebär att arbetslösheten minskade från 3,6 procent i april förra året till 2,9 procent i april i år.

Sämre på arbetsmarknaden
Det är den dubbeltydiga bild som Arbetsförmedlingen redovisar av arbetsmarknadsläget i april.

– Trots att arbetslösheten fortfarande är låg blir det nu allt tydligare att arbetsmarknaden har försämrats. Den stora ökningen av antalet varsel pekar mot stigande arbetslöshet, säger Lena Liljebäck, tillförordnad generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Nästan hälften av alla varsel om uppsägning kom från industrin.

88.000 människor, 1,9 procent av arbetskraften, sysselsattes i olika Ams-åtgärder i april – 14.000 färre än i april förra året.

46.000 var deltidsarbetslösa i april – 13.000 färre än för ett år sedan.

Fler män än kvinnor som är arbetslösa

Antalet öppet arbetslösa minskade med 34.000 på ett år – 19.000 män och 15.000 kvinnor. Fortfarande är fler män än kvinnor arbetslösa – 71.000 män jämfört med 61.000 kvinnor.