Det saknas ofta kvinnor med förtroendeuppdrag i de mansdominerade förbunden, men när IF Metall i veckan håller sin första ordinarie kongress är 26 procent av ombuden kvinnor. Det är en något större andel än i förbundet.

– Vi har väldigt högt satta riktlinjer om att det ska vara 30 procent kvinnor i alla beslutande organ. Egentligen räcker det inte att spegla medlemskåren, men 26 procent är ändå bra. Det visar att vi är på rätt väg, säger Margaretha Holmqvist, politiskt sakkunnig på IF Metall.

Två heta frågor
Förutom valet av förbundsstyrelse, där posten som avtalssekreterare är den heta frågan, ska kongressombuden anta en programförklaring för förbundet.

– Det är vår första ordinarie kongress och för ett nytt förbund handlar mycket om att gör tydliga ställningstaganden i välfärdsfrågor och lönepolitik, säger Margaretha Holmqvist.

Dessutom ska 367 motioner behandlas under fyra dagar. De flesta handlar om organisations- och arbetsplatsfrågor. Några föreslår att IF Metall ska gå samma väg som många andra LO-förbund och tillåta medlemmar att vara med i facket utan att gå med i a-kassan. Förbundsstyrelsen föreslår att motionen avslås.

– Många är frustrerade när a-kassan blivit så dålig och dyr, så det blir säkert diskussioner om det. Men jag tror att de flesta ändå vill behålla kopplingen mellan förbund och a-kassa av både praktiska och ideologiska skäl, säger Margaretha Holmqvist.

Styrelsen ratar förslag
Flera motioner rör också lönebildningen. Några klubbar och avdelningar föreslår att medlemmarna ska få rösta om centrala avtal innan de undertecknas. Andra vill att lönerna ska anpassas efter företagens lönsamhet, så att de som jobbar i vinstrika företag ska få större påslag. Båda förslagen avslås av förbundsstyrelsen.

De som vill att IF Metall ska verka för tryggare anställningar och begränsade visstidsanställningarna får dock bifall av förbundsledning, liksom de som vill stoppa avvecklingen av kärnkraften. Den slutgiltiga makten att fatta beslut ligger dock hos kongressombuden.

FAKTA: IF Metalls kongress
IF Metall fick cirka 415.000 medlemmar när gamla Metall slogs ihop med Industrifacket. Kongressen hålls i Stockholm den 13 till 16 maj. Ombudens genomsnittsålder är 44 år och 28 ombud är under 31 år. 86 av ombuden deltar för första gången i en kongress. Mer än 1.200 åhörare och utländska gäster kommer också.

Läs också: "Rakt på Kerstin Johansson Wikner", 12/5 2008