Privatanställda arbetare ska få nya avtalspensioner. Men upphandlingen av pensionerna kan stoppas av LO:s krav på insyn.

LO:s och Svenskt Näringslivs pensionsförhandlare arbetar just nu intensivt med att förbereda upphandlingen av sparalternativ för Avtalspension Saf-LO.

– Om LO-medlemmarna ska kunna placera sina pensioner i nya, bättre sparalternativ efter nyår så bör ett upphandlingsunderlag gå ut till försäkringsbolagen före semestrarna, säger Per Bardh, ombudsman och enhetschef vid LO.

LO och Svenskt Näringsliv har delvis olika syn på vilka krav som ska ställas på de bolag som vill förvalta de privatanställda arbetarnas pensioner. Enligt Per Bardh är en av de ”riktigt svåra frågorna” LO:s krav på insyn i det bolag som förvaltar pensionerna för dem som inte väljer bolag själva. 60 procent av arbetarna gör inget aktivt val för sin avtalspension.

– Arbetsgivarna vill inte ha en sådan insyn i ”icke-vals-bolaget” som vi kräver, säger han.

Olika sorts avgifter
LO:s inriktning är att de bolag som förvaltar Avtalspension Saf-LO ska ta betalt i form av en fast avgift i kronor. Det blir i så fall en viktig förändring jämfört med hur pensionsmarknaden ser ut i dag. De flesta bolag tar ut avgifter i form av en viss procent av det förvaltade kapitalet. Det innebär små avgifter i början av arbetslivet, men höga avgifter mot slutet, då pensionskapitalet hunnit bli stort.

LO motiverar sin avgiftsmodell med att kostnaden blir tydligare för spararna. En fast avgift i kronor är rimlig också därför att det är lika dyrt att förvalta ett litet pensionskapital som ett stort.

Bra för bolagen
Men modellen bör också intressera pensionsbolagen. Att ta ut en viss procent av kapitalet kan bli en osäker affär när spararna får rätt att flytta sina pensionspengar. Bolagen löper då risken att spararna flyr innan de byggt upp ett stort pensionskapital, på vilket procentavgiften ger mycket pengar.

LO och Svenskt Näringsliv påbörjade en upphandling redan i höstas. I december avbröts den plötsligt, till stor förvåning för de bolag som hade lämnat anbud. Åtminstone ett bolag säger till LO-Tidningen att avbrottet har skadat förtroendet för den nya upphandling som nu förbereds. Men Per Bardh är inte orolig.

– Nej, avbrottet visar bara hur svårt det är att upphandla. Många intressen måste vägas in.

Varför avbröts den förra upphandlingen?

– Vi såg att upphandlingen inte stämde överens med hur våra medlemmar väljer att spara, svarar Per Bardh.

– De LO-medlemmar som aktivt väljer fonder föredrar bolag med rimlig bredd i fondutbudet. Men upphandlingen skulle ha gynnat bolag med väldigt många fonder. Det skulle ha försvårat aktiva val.