De tre bolag som förvaltar LO-medlemmarnas avtalspensioner dras med i nedgången på världens börser. En fortsatt sänkning av bolagens tillgångar skulle på sikt betyda sämre pensioner.

Avkastningen på AMF Pensions samlade tillgångar blev minus 3,7 procent under årets första tre månader, mot plus 3,1 procent första kvartalet 2007. AMF Pension är störst bland de bolag som förvaltar privatanställda arbetares pensioner.

KPA Pension, som förvaltar de flesta kommunalt anställdas pensioner, hade en totalavkastning på minus 3,5 procent under första kvartalet 2008. För första gången på flera år ligger KPA Pensions avkastning i nivå med branschen i stort. Det beror på att bolaget har en låg andel aktier bland sina tillgångar, och i stället en hög andel räntebärande papper.

Därmed är KPA Pension rustat att klara sig i nedgång. Men under 2006 och 2007, då aktiekurserna steg över lag, blev KPA Pensions avkastning jämförelsevis låg.

Alecta, den största förvaltaren av privattjänstemännens pensioner, redovisar en avkastning på minus 4,2 procent på sina totala tillgångar första kvartalet.