KOMMENTAR. Det är typiskt regeringens kulturpolitik att de hyr in en revisionsfirma (KPMG) för att klanka på Världskulturmuséet i Göteborg. Ett enkelt och kostsamt sätt att slippa ta egna ideologiska initiativ.

Ambitionen är politisk: att ge smäll på fingrarna åt en utställningsverksamhet som blivit alltför vänster och i synnerhet alltför antikolonialistiskt ifrågasättande. Istället för att visa fram sina föremål har man byggt upp tematiska utställningar kring frågor med global politisk räckvidd.

Grundfrågan missas
Sånt bör inte en statlig myndighet ägna sig åt, anser Alliansen. Därför kallas revisorerna in, som säkert är duktiga och samvetsgranna, men de saknar kompetens att ta ställning till grundfrågan: Vad ska ett museum hålla på med idag?

Kritiken siktar in sig på att man inte har uppfyllt de otydliga målen i direktiven till myndigheten Statens museer för världskultur (vari även ingår Etnografiska, Östasiatiska och Medelhavsmuseet).

En mer branschkunnig utredare hade kunnat beskriva det som att Världskulturmuseet har varit ytterst kreativa och gjort underverk, givet förutsättningarna, att fylla ett enormt nybyggt hus med publikdragande verksamhet trots kontinuerliga nerskärningar i en redan från början usel budget.

”Ni har trollat!” hade denna positivt hållna utredning kunnat sagt, och uppmuntrat dem till att fortsätta trolla.

Att vara i världen
Nu får de istället lära sig att de ska rada upp sina föremål till en permanent basutställning.

Men tiden för sånt är förbi, och det är typiskt att i revisorernas kritik av bristande vetenskapligt samarbete nämns ingenting om de teoretiska grundvalar som legat till grundval för utställningarna.

Det finns nämligen en poäng med alltsammans.

Världskulturmuseet har möjlighet att ta reda på vad ”världen” är för nånting. Detta som vi tar för givet att vi vet och därmed glömmer dess komplexitet och mångfald.

Låt dem få fortsätta. Och lägg ner den hämndlystna tanken att statligt finansierad konst ska vara opolitisk. Den tanken är sanningsförlamande, en munkavle, särskilt när den appliceras i smyg, via bulvaner från revisionsbyråer.