/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/opinion_16.gif

LO-facken i Ödeshög gick i graven i februari – men på flesta håll i landet lever LO-facken. Eller överlever i varje fall.

I Eskilstuna, Nyköping och Staffanstorp verkar det vara bra fart på verksamheten. I Arboga, Tingsryd och Boden för LO-facken en tynande tillvaro, av svaren att döma.

LO-facken hette tidigare LO-sektionen och sköter det tvärfackliga samarbetet lokalt. De sysslar med sådant som skolinformation, facklig-politisk samverkan och opinionsbildning.

LO-kongressen 2004 beslöt att LO-förbunden får bestämma i vilken mån de vill samarbeta lokalt. Sedan dess har LO-facken försvunnit helt i några kommuner. På andra håll har LO-facken slagits ihop över kommungränserna.

”Förbunden har valt bort LO”

Jimmy Faltin, maskinoperatör och klubbordförande på Trelleborg Sealing Solutions i Ersmark utanför Skellfteå, anser att LO-fackens ungdomkommitté har gjort ett bra jobb med facket i sommarland – men i övrigt går det utför.

– Det verkar som om förbunden har prioriterat bort LO, tycker han.

Fler säger samma sak. Det är LO-förbundens fel när LO-facken inte fungerar på den egna orten.

– De flesta förbunden skickar inte ens ombud till LO-facken, om de överhuvudtaget utser någon, berättar Sonny Olofsson, livsmedelsarbetare och klubbordförande på Trensums Food AB i Tingsryd.

64 procent i LO-opinion svarar att LO-facken finns kvar i hemkommunen. Ytterligare 21 procent svarar att LO-facken finns kvar, men att de omfattar flera kommuner.

Arbetarrörelsen blir svagare utan LO-facken

58 procent tror att arbetarrörelsen på hemorten blir svagare om LO-facken försvinner. 10 procent svarar nej. 32 procent vet inte. Många tror att det blir färre fackligt aktiva i kommunpolitiken om LO-facken försvinner.

– Vi har många från LO-facken i kommunstyrelsen, fullmäktige och nämnderna, berättar Tina Eriksson, undersköterska, arbetsplatsombud och ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden i Nyköping.