Pilotförbundet varslar om strejk för ett hundratal SAS-anställda piloter. Fackförbundet kräver ett kollektivavtal för sina medlemmar – men arbetsgivaren SAS säger nej. 

Flygbolaget SAS har i dag kollektivavtal med fackförbundet Svensk pilotförening, som förhandlar för drygt 1.900 piloter i olika flygföretag. Nu kräver den mindre arbetstagarorganisationen Pilotförbundet ett eget kollektivavtal med arbetsgivaren SAS. Bakgrunden till konflikten ligger i att Linjeflyg slogs ihop med SAS i början på 1990-talet, en nackdel för de före detta Linjeflyganställda piloterna, enligt Pilotförbundet.

”Syftet med ett eget kollektivavtal är att stoppa den negativa särbehandling som sker av piloter som integrerats i SAS från Linjeflyg. Dessa piloter har ända sedan sammanslagningen blivit olikbehandlade i förhållande till andra piloter i SAS när det gäller rätten att tillgodoräkna sig sin anställningstid. Det har orsakat avsevärt lägre lön och radikalt försämrade karriärmöjligheter”, skriver förbundets ordförande Staffan Pehrsson och Gunnar Anderling, ansvarig för Pilotförbundet på SAS, i ett pressmeddelande. 

Facklig kritik
Men Svensk pilotförening är starkt kritiskt till Pilotförbundets strejkvarsel.

– Vi är kollektivavtalsbärande part här och vill försvara vårt eget avtal. Det är ingen fördel för oss om en till part tecknar ett eget avtal med SAS. Det gör det hela bara mer komplicerat. Visst finns det saker som slår onödigt  hårt mot vissa individer, men samtidigt har vi 300 piloter som blev sparkade för fem år sedan och de står ju ännu längre ner på listan. Vi  jobbar för kollektivets bästa och ibland lyckas vi inte få igenom allt för just en viss grupp, säger Ulf Nilsson, ordförande för svensk pilotförenings SAS-sektion.

Ulf Nilsson påpekar att det stora facket har förhandlat fram ett pensionsavtal för att lindra orättvisorna i integrationen.

Inget samgående
Svensk pilotförening förde under förra året en dialog med Pilotförbundet om ett samgående.

– Tyvärr lyckades vi inte hela vägen i mål. För oss är det djupt tragiskt att vi inte har lyckats gå ihop under en och samma centralorganisation. Det är det enda sättet jag tror att man långsiktigt kan försvara arbetsvillkoren för samtliga, säger Ulf Nilsson.

Enligt SAS informationschef Bertil Ternert kommer inga flygningar att behöva ställas in om strejken bryter ut. Han poängterar att Pilotförbundet bara har ett 100-tal medlemmar.

– Vi har kollektivavtal med Svensk pilotförening. Konflikten grundar sig på gamla diskussioner som fördes i samband med sammanslagningen mellan SAS och Linjeflyg om hur vi skulle få in ålderslistorna i avtalet. Ålder är viktigt i den hierarki som finns i flygvärlden, men piloterna fick livstidsanställningar som kompensation, säger Bertil Ternert.

Säger ingenting
Det strejkhotande Pilotförbundet väljer att inte ytterligare kommentera konflikten. Enligt förbundets vice ordförande, Jan Bergfors, har Pilotförbundet som policy att inte uttala sig muntligen i medier. I stället hänvisar han till pressmeddelandet.

Strejken startar vid midnatt nästa söndag den 18 maj om ingen överenskommelse har kunnat nås med arbetsgivaren. Den omfattar alla Pilotförbundets medlemmar med tjänst i SAS International och SAS Sverige.