Dåliga IT-lösningar i arbetslivet kostar tiotals miljarder kronor varje år, visar beräkningar som gjorts vid Uppsala universitet.

Kostnaderna uppstår på tre sätt, enligt Bengt Sandblad, professor vid institutionen för informationsteknologi, där en avdelning särskilt studerar samverkan mellan dator och människa.

– För det första leder många IT-investeringar inte till något resultat. Amerikansk forskning som kan överföras till svenska förhållanden visar att en tredjedel av alla investeringar i datasystem havererar. Kostnaden för detta kan uppskattas till några tiotal miljarder kronor per år.

"Hög andel"
Även andra typer av investeringar slår förstås fel ibland. Men en tredjedel är en mycket hög andel, anser Bengt Sandblad, som jämför med om en tredjedel av alla vägar och broar som Vägverket satsar pengar på aldrig skulle gå att använda.

– Det vore ju absurt. Men i IT-branschen ser det ut just så.

För det andra tvingas många människor att arbeta ineffektivt till följd av dåligt fungerande datorstöd. Arbetstid rinner iväg på omständliga arbetsmoment, långa väntetider och datasystem som hänger sig. Det kostar lågt räknat tio miljarder om året.

Den tredje kostnaden är alla arbetsmiljöproblem som orsakas av dåligt IT-stöd, med sjukskrivningar och andra utgifter som följd.

– På det här området saknas breda undersökningar, säger Bengt Sandblad. Men utifrån de undersökningar som gjorts för enskilda branscher kan den här kostnaden beräknas till åtminstone tio miljarder.

Uppskattar summan
Försiktigt uttryckt är de sammanlagda kostnaderna ”några tiotal miljarder”, konstaterar Bengt Sandblad, som nu leder arbetet med en mer exakt beräkning.

Per Eriksson, generaldirektör vid den statliga myndigheten Vinnova, använder summan 50 miljarder kronor med Uppsalaforskarnas beräkningar som grund. Informationsteknologi gör förstås stor nytta också, poängterar Bengt Sandblad.

– Poängen är att kostnaderna för dåliga IT-lösningar och dåligt införande av IT-stöd är onödiga. Kunskapen om hur de ska undvikas finns redan.

–Framgångsfaktorerna för lyckade IT-satsningar är att ha fokus på användarvänliga lösningar. De som ska använda systemen måste vara involverade då de utformas och införs vid arbetsplatsen.