Det har varit ett dystert år för Hotell- och restaurangfacket. 13.000 färre medlemmar under fjolåret har lett till minst 20 miljoner kronor i minskade intäkter. I dag, torsdag, presenterar facket sin strategi för att vända utvecklingen och vinna nya medlemmar.

För att väga upp det ekonomiska bortfallet och dessutom kunna öka satsningen på medlemsrekrytering har förbundsstyrelsen beslutat att ta 37 miljoner kronor av kapitalet. Pengarna ska användas till utbildning och till att kunna behålla personer som är ute och värvar medlemmar.

Också siffrorna för april är mörka. Efter en minskning på 1.700 personer senaste månaden, vilket är mer än under årets första kvartal, har förbundet nu 42.900 medlemmar. Men bakom det stora tappet ligger en halvårsvis justering av medlemmar som låtit bli att betala avgiften.

Vänder snart
– Vi kanske har någon månad kvar nedåt, men vi kommer att vända, säger Malin Ackholt, tredje ordförande i Hotell- och restaurangfacket.

Medlemsvärvare ska i större utsträckning och mer strukturerat besöka skolor och arbetsplatser med många unga. Fokus riktas mot hotellkedjan Scandic och andra stora arbetsplatser, liksom mot ett antal utvalda stora städer.

Ewa Silfverberg Liljeros, förste ombudsman på Hotell- och restaurangfackets region öst, hoppas att den satsning som i höstas inleddes i Stockholm nu ska få en skjuts framåt. Varje månad har Stockholmsavdelningen värvat runt 150 medlemmar, framöver blir målet 300.

Låga löner
I Stockholm är organisationsgraden extra låg. Ewa Silfverberg Liljeros är också plågsamt medveten om att många i branschen har låga löner och inte får arbeta så många timmar i veckan som de själva önskar – och därför inte anser sig ha råd att betala fackavgiften. Men hon har argumentet klart:

– Prioriterar man bort facket nu, kommer man inte att kunna prioritera något mer än mat och hyra senare, säger hon.

Branschen växer
Några tankar på att slå sig samman med något annat förbund finns inte.

– Det är det ingen som vill, säger Malin Ackholt.

Då skulle de branschspecifika frågorna riskera att hamna i skymundan. Dessutom tycker hon att det egentligen inte finns anledning; visserligen krymper förbundet, men branschen och därmed potentialen är ständigt växande. Det är skillnad med fackförbund i branscher som förändras genom strukturomvandlingar, anser hon.

FAKTA: Så ska HRF locka nya medlemmar
• Alla som värvar en medlem får en check på 100 kr att tas ut på en krog med kollektivavtal.
• Alla nya medlemmar får ett USB-minne med information (att sticka in i sin dator).
• En ny tjänst där ansökan om medlemskap kan skickas genom ett sms.
• Extra satsningar görs i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Umeå och Norrköping/Linköping.