I Danmark ser den över tre veckor långa vårdkonflikten ut att gå mot sitt slut. En forskare i arbetsmarknad konstaterar att det den här gången var lönsamt att strejka på den danska arbetsmarknaden.

Förhandlingar pågår mellan sjuksköterskornas Sundhedskartellet och Danska Regioner. Cirka 40.000 sjuksköterskor strejkar fortfarande, liksom 4.000 medlemmar i LO-facket Fag og Arbejde (FOA).

De fick en extra skjuts av att FOA tidigare i veckan lyckades komma överens om ett utkast till avtal med kommunerna. I onsdags gick assistenter och biträden i äldrevård, sjukvård, barnomsorg tillbaka till arbetet.

FOA:s medlemmar ska nu rösta om förslaget till avtal. Resultatet från omröstningen blir klart den 29 maj och till dess läggs strejken på is.

Äldrevårdare vinner
Förbundssekreteraren Jakob Bang säger att lönerna i genomsnitt ökar med 13,4 procent på tre år, men att ökningen är olika för olika grupper.

De lägst utbildade inom äldrevården är de stora vinnarna. De kan få ända upp till 18 procents löneökning, medan personal inom rengöring och teknisk service får nöja sig med mindre.

Outbildade i äldrevården, som arbetat upp till två år, får med det nya avtalet rätt till 14 månaders utbildning på betald arbetstid samt rätt till jobb som motsvarar utbildningen.

Seger för modellen
Det har varit stora problem med rekryteringen till äldrevården i Danmark. Avtalet kan innebära att fler vill vårda de äldre, hoppas Jakob Bang, som tror att medlemmarna i FOA, som är cirka 200.000, kommer att rösta ja till avtalet.

– Det är en seger för den nordiska förhandlingsmodellen att regeringen inte behövde ingripa i konflikten, säger Flemming Ibsen, arbetsmarknadsforskare vid Aalborg universitet.

Strejken innebar att i stället för 12,8 procent, som flera andra grupper i offentlig sektor har accepterat, fick FOA 13,4. Strejk lönar sig verkligen inte alltid i Danmark – så FOA har agerat starkt, betonar Flemming Ibsen.

Lönekommission
I Folketinget kräver nu ledamöter att regeringen tillsätter en lönekommission som ska kartlägga skillnader mellan män och kvinnor samt mellan den offentliga och privata arbetsmarknaden.

– En sådan kommission kommer sannolikt också att kartlägga skillnaderna mellan män och kvinnor i den privata sektorn. Där finns stora kvinnogrupper med långa utbildningar som har låga löner, säger Flemming Ibsen.

Läs också: artikeln ”Öronmärkta pengar utlovades”, 23/4 2008-05-07