Jag tycker att Vårdförbundet har gått lite väl hårt fram när de ställer sina lönekrav på 1 .700 på två år gentemot vad den övriga arbetsmarknaden fått.

Vårdförbundet ska väl även de kunna hålla sig till vad andra löntagare på arbetsmarknaden fått –10,6 procent på tre år. Jag tycker att sjuksköterskorna ska ta samma ansvar, och inte reta upp andra på arbetsmarknaden med sina högre krav. Men jag tror väl knappt att sjuksköterskorna får så mycket mer än de övriga med sina treårsavtal.

Anders