Medlarna har inlett sitt arbete med att försöka ena parterna i vårdkonflikten. De träffade Vårdförbundet och arbetsgivarna även i dag, onsdag. Men parterna håller tyst om vad som sagts.

– Vi för konstruktiva diskussioner med medlarna, och det är allt jag kan säga, säger Margareta Öhberg, Vårdförbundets chefsförhandlare.

Inget bud
Även Ingela Gardner Sundström, som är ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) förhandlingsdelegation är förtegen om medlingsinsatsen. Men hon säger att parterna ännu inte fått något nytt bud av medlarna.

– Men det hade vi inte väntat oss heller. Vi har pratat med medlarna om hur vi ska kunna baxa processen närmare ett avtal.

Medlarna har kallat parterna till ytterligare ett möte på måndag och gett dem hemläxor att fundera över till dess.

Över 7.000
I väntan på en uppgörelse rullar strejken vidare. I måndags gick ytterligare drygt 4.000 av Vårdförbundets medlemmar ut i konflikt. Sammanlagt strejkar nu runt 7.100 sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i hela landet.

Vårdförbundet har lagt ytterligare ett varsel som skulle träda i kraft den 16 maj, men som till största delen blivit uppskjutet till den 19 maj för att arbetsgivarna inte fick varslet i tid med posten.