Lavals jurister kräver skadestånd på över en halv miljon av Byggnads och Elektrikerna. Men det går facken inte med på. Arbetsdomstolen har enbart frågan om skadestånd kvar att pröva i Lavalmålet, anser både fack och företag.

Fortfarande är det osäkert om det blir en muntlig förhandling i Lavalmålet om Byggnads blockad av skolbygget i Vaxholm år 2004. De båda parterna är kallade till Arbetsdomstolen (AD) på tisdag i nästa vecka.

Skriftlig hantering
Både Byggnads, Elektrikernas och det lettiska företaget Lavals jurister anser att någon muntlig förhandling inte behövs. AD kan döma utifrån de skriftliga handlingarna.

– Eftersom parterna tyckt att det går bra med skriftlig handläggning så är det osäkert om det blir en muntlig förhandling, säger Inga Åkerlund, AD:s ordförande i Lavalmålet.

Dom i höst
När Lavals yttrande över fackens har analyserats, något som sker i dagarna, tar hon ställning. Hon räknar inte med att en dom blir klar förrän i höst – oavsett om det blir muntlig förhandling eller enbart en sluten tillställning där målet avgörs utifrån skriftliga handlingar.

Laval anser att medbestämmandelagen ska tillämpas och att skadestånd ska utgå trots att konflikten enbart stred mot EU-rätten och inte mot svensk rätt.

Laval har begärt 400.000 kronor av Byggnads och 200.000 av Elektrikerna.

Unikt läge
– Det här är en unik situation. Byggnads har gjort så som man gjort i alla år och som AD i sin interimistiska dom ansåg var helt enligt lagen. Det är mycket uppseendeväckande om facken då skulle bli skadeståndsskyldiga, säger Dan Holke, chef för LO-TCO Rättsskydd och Elektrikernas jurist.

– AD kan säga att blockaden var olovlig som stridande mot EU:s rätt, men ska inte döma ut skadestånd eftersom facken följt lagar och rätt som det såg ut vid det tillfället.

FAKTA: Domarna om blockaden
I början av 2005 tog Arbetsdomstolen ett interimistiskt beslut om att Byggnads blockad av skolbygget i Vaxholm var tillåten utifrån svensk lagstiftning. Men i stället för att ta slutgiltig ställning valde AD sedan att skicka målet till EU:s domstol där facken förlorade. Dess Lavaldom kom i december och i höst sätter AD slutgiltigt punkt.

Läs också: alla artiklar och debattinlägg om Laval-målet