Vi stöder sjuksköterskornas kamp för högre löner. Vi tror att er kamp kommer att vinna en ännu större sympati och respekt från allmänhetens sida om ni bygger fackliga broar till Kommunals medlemmar inom vården vars löneläge också måste uppvärderas. Vården skulle inte fungera utan ert arbete för den skattefinansierade gemensamma välfärden.

Vi vill uttrycka vår solidaritet som ett stöd till en grupp löntagare som vågar ta striden och utanmana strukturell diskriminering i samhället och därigenom verka för att utjämna orättvisorna mellan mäns och kvinnors löner.

William Frank
Styrelsen för IF Metall Södra Västerbotten