Efter omfattande diskussioner är LO, PTK och Svenskt Näringsliv beredda att påbörja förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Utan tvivel har det krävts åtskilligt av självövervinnelse på fackets och arbetsgivarnas sida innan man vågat ta detta steg.

Alla vet ju att det handlar om att ge och ta. En bra kompromiss förutsätter att båda sidor tycker sig ha vunnit mer än man tvingats ge efter.

I grunden handlar förhandlingarna om parterna själva ska skaffa sig kontroll över spelreglerna på arbetsmarknaden.

Ta makten från politikerna

Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström uttryckte tanken med att förhandlingarna syftar till att ta tillbaka makten över arbetsmarknaden från politikerna.

Det är en klok utgångspunkt. Med handen på hjärtat erkänner båda sidor att man under senare årtionden har varit alltför benägen att vädja till den politiska makten när man inte kommit fram förhandlingsvägen.

Men den politiska makten är en trolös och ombytlig allierad. När den väl fått smak på att reglera arbetsmarknaden finns ingen gräns för hur långt den kan gå. Politiken innebär alltid en inskränkning av parternas självständighet.

Regler för förhandling och konfliktlösning

De stora frågorna i de kommande överläggningarna är regler för förhandlingar och konfliktlösning, villkor för anställningsskydd och uppsägning samt vikten av att upprätthålla kollektivavtalen på hela arbetsmarknaden.

På alla dessa områden finns intressemotsättningar som parterna måste övervinna. Eller rättare sagt: de måste klara ut hur de oundvikliga konflikterna ska hanteras när de dyker upp.

En del tvisteämnen är säkert undanstökande i de förberedande samtalen, annars hade man inte alls vågat ge sig in i en förhandling.

Förhandlarna måste få förbunden med sig

Men det räcker inte att centralorganisationernas förhandlare blir överens. De måste också få med sig sina egna medlemsförbund på vagnen.

Uppgiften är inte lätt. Men skulle förhandlingarna resultera i ett nytt huvudavtal, ja då har den svenska modellen lyckats förnya sig självt.