Användarnas IT-pris 2008 går till ett system för att hantera patientprover, som har utvecklats vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Varje dag beställer vårdcentraler och kliniker i Östergötland mellan 4.000 och 5.000 prover, som kan ha avgörande betydelse för att patienterna ska få rätt behandling.

I det prisbelönta datasystemet kan vårdpersonalen enkelt kryssa för de prover patienten behöver ta, och se hur beställningen hamnar i en ”korg”. Etiketter att sätta på provrören printas genast ut på vårdcentralens egen skrivare.

– Systemet ger också information om hur proverna ska tas, till exempel om patienten ska vara fastande, säger Gunilla Eriksson, chef för den tekniska staben vid Laboratoriemedicinskt centrum där systemet har arbetats fram. Vi kan tydligt se att det har blivit färre fel, och att patientsäkerheten har ökat.

– Tidigare fanns sådan information i instruktionsböcker som snabbt blev inaktuella. Nu kan vi uppdatera instruktionerna så fort vi behöver, säger Inger Styf, biomedicinsk analytiker som varit med om att utveckla systemet.

Sparar tid
En annan fördel är att en patients alla provsvar samlas på ett ställe. I akuta lägen sparar det viktig tid att vårdpersonalen slipper leta efter gamla prover.

Användarnas IT-pris, som är på 50.000 kronor, delas i år ut för nionde gången. LO startade projektet Users award 1998 i samarbete med TCO för att uppmuntra bra IT-lösningar på arbetsplatserna.

Stora kostnader
Dåliga IT-system skapar frustration, dålig arbetsmiljö och dålig arbetsorganisation.

De medför dessutom mycket stora kostnader. Bengt Sandblad, professor vid Uppsala universitet som forskar kring hur människor och datorer samverkar, arbetar med en uppskattning av hur stora dessa kostnader är.

– Dåligt utformade IT-lösningar kostar åtminstone några tiotal miljarder kronor per år i Sverige, säger Bengt Sandblad. Då räknar vi så försiktigt vi över huvud taget kan. Den verkliga kostnaden är troligen högre.

I summan ingår förlorad arbetstid på grund av dåliga datasystem, arbetsmiljöproblem med åtföljande sjukskrivningar, och investeringar i IT-stöd som helt enkelt inte leder till något resultat.