När facken informerades om planerna på nedläggning av Norrsundets pappersbruk, norr om Gävle, var beslutet redan fattat. Mbl-förhandlingarna rörde därför bara formerna för avvecklingen av bruket, och inte alternativ till en avveckling.

Det hävdar Pappers, Unionen och Ledarna som tillsammans stämmer Stora Enso och Sveriges Skogsindustrier på en miljon kronor var för brott mot förhandlingsplikten.

– När lagen kom 1977 hade man en väldig respekt för den, men nu kör arbetsgivarna bara på, säger Matts Jutterström, förhandlingsombudsman på Pappers. Det är därför vi hissar upp skadeståndet. Någonstans måste man börja ta tillbaka respekten.

Informerades om nedläggningen
På kvällen den 24 oktober förra året kallades Pappers klubbordförande Örjan Larsson, Unionens klubbordförande Janet Frisk samt Bo Stenberg, ordförande i Ledarnas klubb, till ett möte med ledningen klockan sju på morgonen nästa dag.

Vid det här mötet fick fackföreträdarna veta att Stora Enso avsåg att lägga ner bruket.

Anledningen var främst de höga virkespriserna. Bolaget hade gjort en grundlig studie av framtidsutsikterna och slutsatsen var att Norrsundet skulle stängas. Förbunden hade inte fått delta, kommentera eller ens veta att studien gjordes.

Beslutet redan fattat
Samma morgon höll företagsledningen ett stormöte för samtliga anställda, och vid lunchtid meddelades nedläggningsbeslutet vid en presskonferens.

– På presskonferensen säger chefen vid sex sju tillfällen att Norrsundet ska läggas ner. Under 20 minuter sitter de bara och bombar på. Det finns inget tvivel om att beslutet redan är fattat, säger Matts Jutterström.

Pappers, Unionen och Ledarna skriver i stämningsansökan att beslutet i realiteten var oåterkalleligt redan den 25 oktober.

Dessutom påbörjade bolaget avvecklingsåtgärder i stor skala innan mbl-förhandlingarna var avslutade den 3 mars. Förhandlingarna var därför allt annat än meningsfulla, enligt förbunden.

Företaget hävdar att beslutet inte alls var fattat innan förhandlingarna avslutades. Nu blir det Arbetsdomstolens sak att lösa tvisten.

FAKTA: Medbestämmandelagen
Medbestämmandelagens 11 paragraf säger att arbetsgivare före beslut om viktigare förändring av verksamheten på eget initiativ ska förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är bunden av kollektivavtal. "Om synnerliga skäl föranleder det", får arbetsgivaren dock fatta och verkställa beslut innan förändringen förhandlats.

Läs också: reportaget "Chocken behåller greppet", 12/11 2007