I dag, måndag, klockan tolv lägger ytterligare drygt 4.000 av Vårdförbundets medlemmar på 350 arbetsplatser ner sitt arbete.

– Vi vill lägga ytterligare tryck på arbetsgivarna för att få i gång förhandlingarna, säger Margareta Öhberg, chefsförhandlare på Vårdförbundet.

Sammanlagt strejkar då runt 7.100 sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och barnmorskor i hela landet.  

– Den här gången har vi inga ärenden hos centrala nämnden så samtliga varslade kommer att gå i strejk i dag, säger Margareta Öhberg, Vårdförbundets chefsförhandlare.

Fler varsel lagda
Facket har också lagt ett tredje varsel som träder i kraft den 16 maj. Det tredje varslet omfattar 3.800 medlemmar, men samtidigt tas delar av det första varslet tillbaka så antalet strejkande kommer att minska med runt tusen anställda.

– Man kan uppfatta det som att vi minskar konflikten, men så ser vi det inte eftersom fler objekt kommer att drabbas. Om vi fortfarande strejkar den 16 maj kommer fler kommuner att känna av konflikten, säger Margareta Öhberg.

Det tredje varslet lades i onsdags, dagen efter att facket och arbetsgivarna haft en första träff med medlarna. Medlarna kom inte med något bud, men ansåg att det fanns öppningar för fortsatta träffar. Ett nytt möte med parterna ska ske i morgon, tisdag.

Anklagas för att ge dubbla budskap
Ingela Gardner Sundström, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings förhandlingsdelegation, säger i en kommentar att hon har svårt att förstå att facket lägger ett nytt varsel när förhandlingarna håller på att återupptas.

Hon anser att det sänder ut dubbla budskap, men det håller inte Margaretha Öhberg med om.

– Vi har så lång varseltid att vi måste planera i god tid. Vi kan inte sitta med armarna i kors och vänta på att förhandlingarna ska komma igång, säger hon.