Ännu ett steg är taget för att tre LO-fack ska bli ett, men om det misslyckas kan även två av förbunden förenas.

I förra veckan tog Grafikernas, Pappers och Skogs- och träfackets förbundsstyrelser ställning till GPS-utredningens rapport som föreslår en sammanslagning av förbunden.

Två sa ja
Grafikerna och Skogs- och träfackets styrelser ställer sig enhälligt bakom rapporten. De kommer att rekommendera sina kongresser att säga ja till en sammanslagning.

Även Pappers står bakom rapporten, men styrelsen har ännu inte beslutat om den rekommenderar ett ja eller nej till det nya storförbundet. En parallell utredning om möjligheterna att förbli ett eget förbund pågår, och först den 21 maj beslutar förbundsstyrelsen vilket alternativ den ska rekommendera sin kongress.

Vidare utan P
Om Pappers styrelse säger nej till storförbundet faller själv GPS-idén, men Grafikern och Skogs- och träfacket går ändå vidare med sammanslagningsplanerna.

– Vi hoppas givetvis att Pappers förbundsstyrelse rekommenderas sin kongress att säga ja till sammanslagningen, men är det så att GPS faller har vi ett alternativ två. Då går vi vidare med GS – en sammanslagning av två förbund, säger Tommy Andersson ordförande i Grafikerna.

Kongresser i höst
En utredning om hur en sådan mindre sammanslagning ska se ut pågår och ska vara klar till förbundens styrelsemöten i maj.

– Grunden är redan lagd i GPS-utredningen, men vi gör avvikelser till exempel i frågor om avgifter och ekonomi, säger Tommy Andersson.

Läs också: reportaget "Skogsförbunden överväger fusion", 14/3 2008

Det slutgiltiga beslutet om det blir någon sammanslagning av tre eller två förbund fattas på de fackförbundens parallella kongresser den 28 och 29 september.