Medlemsantalet inom LO-förbunden minskar från månad till månad. Men Målareförbundets avdelning 4 i Borås går mot strömmen. Sedan den 1 januari har avdelningen ökat från 1.525 till 1.611 medlemmar. Det är nästan tio procent fler.

– Vi har satsat på att nå elever på målarskolorna och lärlingar. Framför allt unga alltså. Det har givit resultat, säger Eilert Palmér, ombudsman på avdelning 4 till LO-Tidningen.

Ser man på resultatet av avdelningens värvarkampanj, och jämför med Målareförbundets medlemstapp i Sverige fram till den 31 mars, så är resultatet än mer slående. Enligt LO-Tidningens sammanställning i april så hade förbundet tappat 158 medlemmar.

Avdelning 4 hade ökat med 86 medlemmar.

Brister i skolinformation
Enligt Eilert Palmér är det många unga som aldrig kommer i kontakt med facket. Därför är det viktigt att bege sig ut på arbetsplatserna och i skolorna. Det finns stora brister i skolinformationen, anser han.

– Jag har jobbat mycket med detta. Jag tror att det är en framtidsfråga. Många unga tror att de inte behöver facket. Men det gör de förr eller senare. Jag är mycket glad att vi också fått med oss medlemmar som går i gymnasiet, säger han.

Kampanj hela året
Värvarkampanjen som ska pågå hela 2008 vänder sig inte bara till unga. En viktig del i kampanjen är att värva yrkesverksamma målare.

– Där har vi också lyckats bra. 40 av våra nya medlemmar är redan yrkesverksamma. Vi har varit ute på arbetsplatser och snackat och diskuterat varför en del inte är med. Där har vi lyckats få en del bra kontakter, säger förste ombudsman på målarfyran, Jonny Svensson.

Tips till avdelningar
Eilert Palmér har några tips på hur andra avdelning och förbund ska kunna locka flera medlemmar.

– Det är väl egentligen inget nytt. Ut på skolorna, ut på yrkesprogrammen, ut på arbetsplatserna. Det finns stora brister i skolinformationen och då är det vår uppgift att berätta vad facket står för, säger han.’

Läs också: mer om Målarförbundets avdelning 4