För ett par månader sedan deklarerade Tullverket att personalen skulle minskas med 300 personer. Nu blir det inga uppsägningar.

Den minskning som kommer att ske inom verksamheten är att tullen i Örebro, Falun och Borås läggs ned helt och hållet.

Personalen där kommer att erbjudas jobb på andra orter. I Haparanda, Umeå och Östersund kommer antalet anställda att minska något, dock inte inom gränsskyddet.

Anledningen till att ingen får sluta är dels att fler anställda än väntat tackat ja till erbjudande om att sluta med pension, men också att finansdepartementet i sin budget lovat Tullverket ett extraanslag på 50 miljoner kronor.

– Det sammantaget med att vi sparade och höll igen under 2007, vilket gjorde att vi gick bättre än budget, gör att vi inte kommer att behöva säga upp någon, säger Karin Starrin till TT.