Ett lönekostnadsavdrag på 50 procent till arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa ungdomar är ett av de bärande förslagen i socialdemokraternas vårbudget.

Insatsen kallas för första jobbet-avdrag. Men socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesman Thomas Östros förklarade på ett pressmöte i dag, tisdag, att stödet ska gälla alla unga som varit arbetslösa i tre månader eller mer, och ges under ett halvår till ett år. Partiet vill satsa 100 miljoner kronor på åtgärden under 2008.

Thomas Östros hävdar att denna kraftiga skatterabatt, som riktas mot en mindre målgrupp, ger betydligt bättre effekt än regeringens sänkta arbetsgivaravgifter för samtliga unga. Den modellen anser han främst ger högre vinster till arbetsgivarna – men inte så mycket högre sysselsättning.

Miljoner på avstamp
S vill också satsa 100 miljoner i vårbudgeten på avstampsutbildningar för att förbättra kompetensen hos unga arbetslösa. Dessutom ska alla ungdomar få en individuell handlingsplan redan första dagen de kommer till Arbetsförmedlingen.

– Det här är ungdomar som i alldeles för stor utsträckning lämnas vind för våg i dag, säger Thomas Östros.

Sysselsättningen
Sysselsättningspolitiken är i fokus i socialdemokraternas budgetförslag.

– Alliansregeringen fick högkonjunkturen till skänks och avvecklade utbildningsinsatserna, säger Thomas Östros. Att konjunkturen bryts när det uppstår brist på utbildad arbetskraft är ett klassiskt scenario.

Partiet föreslår en satsning på sammanlagt 1,5 miljarder under 2008 och 2009 på 17.000 utbildningsplatser för att lösa bristen på kompetent arbetskraft och minska långtidsarbetslösheten. Arbetsgivare i både privat och offentlig sektor ska bjudas in till en kompetenskommission för att få direkt inflytande över vilka utbildningar som behöver byggas ut för att möta deras behov.

Småföretag
I bugetmotionen finns diverse investeringsstöd främst till småföretag samt stöd till utveckling av miljöteknik och bioenergi, samt det klimathandslag med fordonsindustrin som aviserades i partiets jobbrådslag.

Socialdemokraterna vill också investera för att stärka välfärden och lyfter särskilt fram insatser i förskolan och psykiatrin.

– Först vårdnadsbidraget och sedan barnomsorgspengen innebär att resurser dras direkt från förskolan, säger Thomas Östros.

Oklart om skatten
Thomas Östros utlovade också sänkt skatt för pensionärer men gav inga nya besked om hur socialdemokraterna ställer sig till regeringens inkomstskattesänkningar vid pressträffen. Han hänvisade till höstens budgetmotion både när det gäller det så kallade jobbskatteavdragets steg två och det aviserade steg tre.

– Inte en krona för mycket i skatt, men det får inte gå före välfärd och jobb, sade han.

Läs också: artikeln om regeringens vårbudget ”Dyster arbetsmarknad att vänta”, 15/4
Läs också: artikeln "Välfärd viktig för vänstern", 28/4