Välfärd, infrastruktur och bostäder. Det är de tre områden som vänsterpartiet främst prioriterar i sitt förslag till vårbudget. Partiet säger nej till regeringens skattesänkningar.

– Vi vill utveckla välfärden i stället, sa partiledaren Lars Ohly när motionen presenterades vid en pressträff i dag, måndag. Han hänvisade bland annat till den undersökning, gjord på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, som visade att nio av tio anser att höjd kvalitet inom vård, skola och omsorg är viktigare än sänkt skatt.

Vänsterpartiet vill anställa fler i den offentliga sektorn och satsa 10 miljarder på ett statsbidrag som belönar kommuner som utjämnar löneskillnader mellan kvinnor och män.

Järnvägen
Liksom klimatberedningen föreslår vänsterpartiet en kraftig utbyggnad av järnvägen och siktar på att kapaciteten ska öka med minst 50 procent till 2020. Partiet vill att budgettaket ska slopas och att regeringen inför en statlig investeringsbudget, så att stora infrastrukturinvesteringar ska kunna finansieras med lån.

– Så gör både kommuner, landsting och företag, och så gör ju även privatpersoner, sa partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson. Det är inte rimligt att dagens generation ska betala framtidens järnvägar.

Partiet föreslår också att SJ:s avkastningskrav slopas för att skapa utrymme för att sänka biljettpriserna. Dessutom vill vänstern att staten ska utnyttja sin option att ta över Arlandabanan.

Hyresrätter
För att stödja bostadsbyggandet vill partiet skapa en bostadsfond, och föreslår ett nationellt mål på 20.000 nya hyresrätter per år.

– Hyresrätterna minskar i antal och är satta under stark press, sa Lars Ohly. Det är en populär boendeform och den bidrar också till rörlighet på arbetsmarknaden.

För att minska klimatpåverkan vill partiet att alla nya flerbostadshus som byggs efter 2010 ska vara så kallade lågenergihus eller passivhus, som kräver betydligt mindre energi för uppvärmning.

I budgetförslaget finns även satsningar på miljöteknik och bioenergi.

Statsskulden
Vänsterpartiet räknar med att budgeten ska ge ett överskott på 1,9 procent för 2009 och 2010, vilket är mindre än regeringens vårpropositions 2,5 respektive 3,3 procent. Det innebär att statsskulden minskar långsammare med vänsterpartiets förslag.

– Men statsskulden är inget stort problem. Vi ligger redan bland de lägsta i Europa, säger Lars Ohly.

Läs också: artikeln om regeringens vårbudget ”Dyster arbetsmarknad att vänta”, 15/4