/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/j_ruden_1708.jpg
Sekos ordförande Janne Rudén.

Janne Rudén är  ordförande i fackförbundet Seko som i dagarna storsatsar på en annonskampanj med budskapet: Vi har ett bättre förslag. Den svenska modellen 2.0.

Bättre än vadå?

– 2.0 är en uppgradering av den svenska modellen som vi vill ha i stället för den nedgradering som pågår nu.

Hur menar du?

– Ja, det mesta verkar ju vara i gungning när det gäller kollektivavtal och trygghetssystem. Man ska konkurrensutsätta allt och det drabbar våra medlemmar dels på arbetsplatserna där det slår mot deras anställningsvillkor, dels som medborgare.

Vad vill ni uppnå?

– Vi vill få igång en ordentlig debatt om den svenska modellen. I dag hörs bara de som vill marknadsanpassa allting. Det är också en demokratifråga för ju mer man konkurrensutsätter och marknadsanpassar desto mindre utrymme får politiken och demokratin. Vi är på väg att släppa greppet om välfärden.

Du verkar vara kraftigt mot privatiseringar?

– Ja, så är det nog. Vi i Seko har inget emot privata företag, men frågan är om samhällsnyttan verkligen ska lämnas över till marknaden. Jag tycker faktiskt inte det.

Vad tycker era medlemmar?

– Ja du, de håller nog med, men det hoppas vi få reda på genom kampanjen. Det här är en stor diskussion i vår organisation.