Replik: Erland Olausons strutsmentalitet vad gäller EU och lönedumpningen (svar på insädare LO-Tidningen nr 12) är närmast häpnadsväckande!

Den forna inställningen, med omprövning av EU-stödet som ett tänkbart scenario, är som bortblåst. Olauson ger förvisso oss elektriker rätt på en punkt, att Lavaldomen skulle kunna få allvarliga konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden. Men denna parantes löser Olauson och kompani lätt som en plätt. Vi skriver bara om ett par lagar. Och så för vi in en social klausul i Lissabonfördraget.

Naivt
För genomförandet av dessa åtgärder sätter Olauson sin tilltro till den svenska högerregeringen och EU-kommissionen.
Ursäkta oss Erland, men du är mer än lovligt naiv!

För vem var det som stod och hejade på Laval och dömde ut Byggnads blockad som maffiametoder, om inte moderaterna? Reinfeldt kallade Byggnads agerande för ”en skam för hela LO”.

Ska dessa borgare skriva om utstationeringslagen och Lex Britannia för att skydda oss arbetare mot lönedumpning? Och förresten, hur skriva om Lex Britannia utan att göra den tandlös?

Vad gäller införandet av en social skyddsklausul, så lade Europafacket redan för en månad sedan fram ett sådant förslag. Men det
avvisades av EU-kommissionen som ”onödvändigt”, och stats-och regeringscheferna ville inte ens diskutera förslaget.

Grundlagen underordnad
Visst, strejkrätten är grundlagsskyddad. Men det skyddar inte mot inskränkningar. Den svenska grundlagen är dessutom underrordnad EU:s grundlag.

Detta ger EU-domstolen rätt att avgöra hur svensk strejkrätt ska utformas, vilket de gjort i Laval-domen. Med önskvärd tydlighet slår domstolen fast, att marknadskrafternas friheter går före löntagarnas intressen. Samma linje följer man nu senast i Rüffertdomen. EU-domstolen dömer konsekvent till förmån för arbetsgivarna.

Kräver handling
Nu krävs konkret handling. Vi ser Lavaldomen som något av ett vägskäl. Svensk arbetarrörelse måste säga stopp och belägg. Vi måste ta kamp för våra löner och för vår arbetsrätt. I stället för att gilla läget, vilket verkar vara Olausons melodi, måste vi ta kamp mot herrarna i Bryssel.

Rentav trotsa EU och öppet bryta mot Lavaldomen, vilket föreslås av den tyske statsvetaren Fritz Scharp i en intervju i LO-Tidningen (nr 1/08). LO måste ompröva det okritiska EU-stödet!

Läs också: Erlands inlägg "Vår modell slås inte sönder", 4/3 2008

Karl Strandberg
Jens Hardewall

Olof Gradin

Medlemmar i SEF avd 8, sekt 8