LO:s representantskap har riktat fem krav till statsminister Fredrik Reinfeldt. Enligt LO handlar framför allt om att regeringen måste agera mot lönedumpning i Sverige och Europa.

– Om regeringen Reinfeldt menar allvar med att försvara rättigheterna på svensk arbetsmarknad så kan den inte bara tyst se på. Det krävs att den agerar i EU, säger LO:s förste vice ordförande Erland Olauson till LO-Tidningen.

Bevakar modell
Bakgrunden är domarna i Laval- och tyska Rüffertmålet, som är likt det svenska, från EU:s domstol. Domar som enligt LO har skapat oro bland löntagare och företagare i Sverige och hela Europa. LO hävdar att om inget görs nu så kan det få allvarliga konsekvenser på hela den europeiska arbetsmarknaden.

Först konstaterade regeringen Reinfeldt, genom arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, att Sverige inte har något annat val än att följa domarna. Nu ska ändå följderna av domarna utredas.

– Det är bra. Men det är viktigt att vara aktiv hela tiden. Det handlar om att bevaka den svenska modellen, säger Erland Olauson.

Vad händer om regeringen inte agerar?

– Det kommer två val här framöver. Val som är viktiga i hur frågorna handhas i EU-parlamentet. Dels valet till EU-parlamentet 2009, dels riksdagsvalet 2010.  Det är där som förändringarna måste ske i så fall. EU-nivån är förstås viktig. Gör inte regeringen något så kan vi utgå ifrån att borgerliga ledamöter i parlamentet inte heller gör något, säger Erland Olauson.

Fem krav
LO:s fem krav är att statsminister Reinfeldt ska agera för:

• likabehandling i enlighet med reglerna på svensk arbetsmarknad.

• att det blir en balans mellan marknadens rätt till fri rörlighet och löntagarnas grundläggande rättigheter.

• att ministerrådet stödjer den europeiska fackföreningsrörelsens krav på ett socialt protokoll mot lönedumpning.

• att utstationeringsdirektivet ändras så att det går att kräva mer än minimivillkor för utländsk arbetskraft.

• att bemanningsdirektivet som ska reglera villkoren för uthyrd personal antas av EU-parlamentet.

FAKTA: Lavalaffären i sammandrag
I december 2007 kom EU:s domstol fram till att blockaden mot ett skolbygge i Vaxholm inte var tillåten.
Ett dotterbolag till det lettiska företaget Laval hade i november 2004 utsatts för en facklig blockad sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats.
Svenska Arbetsdomstolen vände sig till EU:s domstol och bad om hjälp att bedöma om blockaden stred mot reglerna. AD tar ställning på nytt i höst eller vinter.

Tidigare artiklar om Laval:
Läs också: artikeln "Ministern vill höra parternas åsikter", 18/1 2008
Läs också: artikeln "Nya förhandlingar väntar om Laval", 15/1 2008
Läs också: artikeln ”Nycander vill se gemensamt motstånd”, 8/1 2008

Läs också: analysen "EU-domen ett nederlag för Sverige", 19/12 2007
Läs också: artikeln "Arbetsrättsexpert fasar lönedumpning", 28 /12 2007

Läs också: artikeln: "Avvisar fackens krav på lagändring", 18/12 2007
Läs också: artikeln "Domen innebär apartheid", 18/12 2007
Läs också: artikeln "EU slår ner på Byggnads blockad", 18/12 2007

Läs också: artikeln "EU-beslutet kan påverka strejkrätten", 7/12 2007
Läs också: artikeln "Strejkrätt ställs mot fri rörlighet", 7/12 2007
Läs också: artikeln "Facket får stöd för Vaxholmsblockad", 23/5 2007

Läs också: artikeln "Kollektivavtalen ska inte utnyttjas", 23/5 2007
Läs också: artikeln "Försiktig optimism i toppen", 23/5 2007
Läs också: artikeln "Krav på minimilöner i EU:s domstol", 9/1 2007

Läs också: artikeln "Vaxholmsmålet avgörs", 21/12 2006
Läs också: artikeln "Målet kommer upp i januari", 1/12 2006
Läs också: artikeln "Långdragen process väntar", 20/11 2006