Terroristattackerna i USA 2001 vände allas blickar mot den muslimska världen, och mot muslimer överallt. Islam blev för många i Sverige lika med terrorism.
 

Fortfarande gör svenska debattörer slentrianmässiga kopplingar mellan muslimsk tro och terrorism men har svårt att se det som islamofobi. Vi har lärt oss att aldrig glömma Förintelsen, men underskattar dagens rasism och främlingsfientlighet mot muslimer.

al-Qaida är en global franchise för våldsdåd, som chockade oss genom sina spektakulära dåd den 11 september 2001. Men vad har de egentligen med muslimsk tro att göra?

Islamofobiskt trolleritrick
Om man associerar terrorism och al-Qaida med islam i största allmänhet, säger man också att muslimer i grund och botten delar samma tro som terrorister. Religiöst inspirerat massmord blir då bara den mest extrema formen av islam.

Utan att egentligen tänka efter sätter man bin Laden-typer och svenska muslimer på samma skala och som genom ett islamofobiskt trolleritrick har en muslim förvandlats till potentiell terrorist.

Erkännande av al-Qaida
Det är den här oförmågan att göra skillnad mellan våldsideologier och världsreligioner som återkommer, rinner in i debatter och samtal. Ironiskt nog är det just den oförmågan som blir ett tyst erkännande av al-Qaida som företrädare av islam, helt i linje med deras egen självbild. Det är så fantasilöst, och det är islamofobi.

Först när vi på allvar  skiljer på religion och på de som exploaterar religioner för att legitimera terroristhandlingar kan muslimer slippa förnedras för sin religiösa tillhörighet. Först då kan vi se terrorism som en form av grov kriminalitet, inte som ett uttryck för islam.

Andreas Norman
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen