Strejken hotar patientsäkerheten, enligt universitetssjukhuset i Lund som lex Maria-anmäler ett antal uppskjutna operationer. Ett simpelt medietrick och dålig organisation, säger facket.

På de strejkdrabbade sjukhusen ställs planerade operationer in då resurserna behövs till akuta operationer vid livshotande tillstånd. Universitetssjukhuset i Lund har ställt in hälften av alla planerade operationer av svårt sjuka på grund av strejken.

I går, torsdag, beslutade sjukhuset att anmäla några av de uppskjutna operationerna till Socialstyrelsen, enligt lex Maria.

Förseningarna kan enligt sjukhusets informationsansvarige, Pär Längby, utgöra en risk för patienternas hälsa.

– Det handlar bland annat om svårt cancersjuka patienter som egentligen borde opereras omedelbart men där det går att vänta någon dag. Men om en vecka kanske det är för sent, säger han, till Helsingborgs Dagblad.

Cancersjuka ska inte drabbas
Att många operationer ställs in är självklart, enligt Pia Arndorff, avdelningsordförande för Vårdförbundet i Skåne. Var tionde sjuksköterska strejkar, och det får effekter. Däremot ska det inte drabba cancersjuka och det är arbetsgivaren som har ansvar för att det inte sker, säger hon.

– Vi har hela tiden från vårt första varsel gjort klart att cancervården ska undantas. Nu måste arbetsgivaren organisera om och använda sig av de platser som finns på ett bättre sätt.

Att resurserna inte skulle räcka till canceroperationer ser hon som tomt prat och ett försök att vända opinionen mot strejken.

Fråga om resurser
Arbetsgivarna och facket i Skåne kom i onsdags överens om vad i varslen som kan ses som samhällsfarligt. Ett litet antal undantag från varslen gjordes just för att det rörde sig om cancervård. Att parterna sedan var överens om att varslen inte var samhällsfarliga, ser Pia Arndorff som ett tecken på att resurser finns bara de fördelas rätt.

– Det är smaklöst av arbetsgivaren att gå ut så här och skapa oro hos svårt sjuka patienter. Cancervården är undantagen från våra varsel, och ska fungera utan problem, säger hon.

FAKTA: Lex Maria
Lex Maria är namnet på en paragraf i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Enligt lex Maria är alla som arbetar inom sjukvården skyldiga att anmäla händelser där patienter drabbats av allvarlig skada eller sjukdom eller riskerar att skadas till Socialstyrelsen. Myndigheten ska sedan utreda händelsen.

Läs också: analysen "Strider om lönesättningen" 25/4 2008

Läs också: artikeln "Få fack kommenterar strejken" 24/4 2008