/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/Narva_1708.jpg
– Även om du talar lika bra estniska väljer arbetsgivaren alltid en est framför en ryss, säger Anton Golovanov. Foto: Anna Wahlström.

Årsdagen av kravallerna under bronsnatten i Tallinn sätter den ryska minoritetens ställning i fokus. ”Vi är diskriminerade”, hävdar ryska ungdomar i Estland.

– Även om du talar lika bra estniska väljer arbetsgivaren alltid en est framför en ryss, säger Anton Golovanov, gymnasist i på Krenholms gymnasium i Narva i östra Estland.

– De ser på efternamnet att du är ryss. Det räcker, instämmer resten av klassen.

LO-Tidningen besöker en lektion i estniska för eleverna i gymnasiets avgångsklass.

Drygt 25 procent av Estlands befolkning är ryskspråkig (30 procent om vitryssar och ukrainare räknas med), men estniska är det enda officiella språket. Det betyder bland annat att all högskoleundervisning och kurslitteratur är på estniska, och att estniska är arbetsspråket inom förvaltningen.

Ryssar diskrimineras
På Krenholms gymnasium, där 99 procent av eleverna är ryskspråkiga, finns ingen kritik mot detta. Men att ryssar diskrimineras i arbetslivet är en självklar sanning för eleverna. Lite besvärad instämmer även läraren i estniska, Svetlana Jekimova, i den beskrivningen.

– Därför söker ryskspråkiga ungdomar jobb utomlands. Där bryr sig ingen om du har ett ryskt eller estniskt efternamn, säger Aleksandr Bogdanov.

Uppror tonas ned
Ilja Nikiforov, chefredaktör för Estlands enda dagliga ryskspråkiga tidning, Molodëzh Estonii (Estlands ungdom), vill tona ner motsättningarna inför årsdagen av aprilhändelserna i Tallinn.

– Det var inte ett allmänt ryskt uppror mot estniska myndigheter, utan en protest mot ett konkret beslut som urartade, hävdar han. Och även estniska ungdomar deltog i kravallerna.

Segregation
Men det är ändå uppenbart att det finns en strukturell segregation i det estniska samhället, enligt Ilja Nikiforov.

– De sociala skillnaderna mellan ryssar och ester fanns redan under Sovjettiden, säger han. Ryssar i Estland är fabriksarbetare, chaufförer och byggnadsarbetare. Men bland politiker, högre tjänstemän i administrationen och i bankväsendet finns inga ryssar.

En karriär inom de områdena är förbehållen ester, trots att många ryssar nu har lärt sig estniska bra. Den estniska lagstiftningen skiljer inte på ester och ryssar. Så länge ryssarna behärskar estniska språket har de samma chanser.

Men åsikterna går isär om vilka krav på kunskaper i estniska som är rimliga.

Språkkrav
Gennadij Bykov, rektor vid Krenholms gymnasium och själv ryss, anser inte att kraven är för hårda. För estniskt medborgarskap behövs bara ytterst grundläggande kunskaper, hävdar han.

– Språkkravet skapar oro inom den ryska minoriteten. Vilka kunskaper som krävs för det ena eller andra jobbet är ofta svävande, enligt Ilja Nikiforov, som anser att kravet att tala estniska används för att segregera.

– Varför kan Språkinspektionen bötfälla en matte- eller fysiklärare vid en ryskspråkig grundskola för att han inte har djupa kunskaper i estniska?

Kräver intyg
Det senaste årtiondet har många av Estlands ryssar skaffat intyg om avklarad examen i estniska. I en del fall har förfalskade intyg upptäckts, och nyligen förklarades alla språkintyg ogiltiga.

– Om arbetsgivaren kräver det måste du avlägga examen på nytt, säger Ilja Nikiforov. Det har skapat en nervös stämning bland ryssarna.

– Nu är Estlands ekonomi på väg in i en kris. Och ryssarna är svagast på arbetsmarknaden.

FAKTA: Bronsnatten i Tallinn
Den 26 april 2007 drabbade tusentals ungdomar samman med estnisk polis. De protesterade mot att Bronssoldaten, en staty som restes till minne av sovjetiska soldater som stupade i kampen mot nazisterna 1944, skulle flyttas till en krigskyrkogård utanför Tallinns centrum.

Under två nätter gick protesterna över i upplopp. Butiker slogs sönder, 150 personer skadades och en ung man dödades. Ryssland har straffat Estland med inofficiella handelshinder, slopad transittrafik och bojkott av estniska varor. EU och Nato stöder Estlands rätt att själv bestämma om statyn.

Läs också: reportaget "Fabriken som inte kan spinna vidare", 4/4 2008