Historiskt har kvinnor strejkat mer för bättre arbetsmiljö och ändrar politik – än för reda pengar. Vårdförbundets strejk är ett exempel på att den trenden har börjat vika, enligt forskaren Susanne Fransson.

Susanne Fransson är lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. 2005 presenterade hon tillsammans med historikern Christer Thörnqvist en undersökning av kvinnors kontra mäns strejkande.

LO-Tidningen ringde upp för att höra om hennes tankar ur perspektivet kvinnligt kontra manligt strejkande med tanke på sjuksköterskornas strejk.

– Vi tittade på vilda strejker och slogs av hur mycket mer provocerande det ansågs vara att kvinnor strejkar vilt. När städerskor strejkade i Malmberget fick de höra att de redan var försörjda av män. Men vilda strejker är inte samma sak som lagliga strejker, säger Susanne Fransson.

Kvinnor strejkar längre
Men även om Susanne Franssons forskning handlat om kvinnors vilda strejker så kan hon se en skillnad i hur strejkerna har sett ut överhuvudtaget, beroende på könet hos dem som lagt ner arbetet:

Mäns strejker är oftare korta.

Historiskt har kvinnors strejker inte handlat om löner. Det har handlat om protester mot politiska beslut eller för förbättringar av arbetsmiljön. Men alltefter som de vilda strejkerna har minskat så har de legala strejkerna handlat mer om ekonomi.

– Jag har ingen statistik på detta. Men det känns som om det är så. Kommunalstrejken handlade om pengar. Sjuksköterskornas strejk nu handlar också om pengar. Det är lättare att få med sig allmänheten i sådana frågor, menar Susanne Fransson.

Problematisk strejk
När sjuksköterskorna strejkade på 1990-talet så fanns också stödet, enligt Susanne Fransson. Men samtidigt rådde det en del oklarheter bland medlemmarna vad strejken handlade om.

– Det blev lite problematiskt. En del trodde att alla skulle få det så mycket bättre ekonomiskt. Men så blev det inte. I varje fall inte direkt. Men tydliga krav brukar hjälpa. Och under några år steg lönerna bra jämfört med andra.

– En annan väg för missnöjda kvinnor har varit att gå via lagen. Även om inte barnmorskorna vann sitt lönediskrimineringsmål i Arbetsdomstolen så verkar det som att det drev upp lönerna, säger Susanne Fransson.

Susanne Fransson är inte förvånad över att inget manligt dominerat fackförbund har uttalat sitt stöd för sjuksköterskestrejken.

– Det har väl alltid varit så att industrin ”ska” gå först vad gäller löneutvecklingen. När en grupp inte skriver under på det så blir det väl upprörda känslor. Offentlig sektor producerar inget, säger hon.

Läs också: analysen "Strider om lönesättningen" 25/4 2008
Läs också: artikeln "Uppskjutna operationer anmäls" 25/4 2008
Läs också: artikeln "Få fack kommenterar strejken" 25/4 2008