Handikappade och långtidssjuka som fortsatt att betala till a-kassan – utan att ha rätt till försäkringen – får inga pengar tillbaka. Riksförbundet för trafik-, olycksfalls- och polioskadade har fått beskedet direkt från arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

I mars skrev Riksförbundet för trafikolycksfall- och polioskadade (RTP) till arbetsmarknadsdepartementet och begärde att långtidssjuka och personer med sjuk- och aktivitetsersättning, som fallit för femårsgränsen för a-kassan, skulle få pengarna tillbaka.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin har svarat förbundet och skriver:

"Det ankommer på den enskilde att hålla sig informerad om gällande regler. Vidare är det först när en medlem har blivit arbetslös och ansöker om arbetslöshetsersättning som en prövning görs av om denna har rätt till ersättning. Detta är en relativt omfattande juridisk prövning. Det är inte rimligt att begära att arbetslöshetskassorna ska göra denna prövning för att förhindra att personer som inte är ersättningsberättigade betalar medlemsavgift. Det är inte heller rimligt att en medlem ska få sin avgift återbetald om det efter prövning visar sig att denna inte har rätt till arbetslöshetsförsäkring.”

– Arbetsmarknadsdepartementet visar ingen respekt för de personer som råkat ut för detta. Det är både nonchalant och oförskämt, säger Per Kölhed, förbundsordförande för RTP till LO-Tidningen.

Men är det inte upp till var och en att hålla koll på sina papper?

– Det kan man tycka. Men för det första så är inte pappren helt lätta att förstå. Och för det andra så har vi medlemmar som kanske befinner sig i situationer som gör det jobbigt att tackla vardagen. Då väljer man att bortse ifrån det här Jag kan själv känna igen mig, säger han.

Hur många av RTP:s medlemmar det här skulle gälla vet inte Per Kölhed. Men han har fått många oroliga samtal, säger han.

I nästa steg tänker han vända sig till fackföreningarna för att se om de kan agera gemensamt.

– Vi måste se vad vi kan göra. Det här är inte hållbart, säger han.