/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/fadja_bachir_1708.jpg
– Två personer kan utföra samma jobb, men den ena värderas ändå högre. Det handlar mycket om man har mörk eller ljus hy,  säger Fadja Bachir. Foto: Anna Wahlström.

Erfarenhet, kunskap och empati. Liksom förmågan att lyssna. Kraven på en bra omsorgsarbetare har inget med kön eller bakgrund att göra, enligt Fadja Bachir. Men vardagen är fördomsfull.

På Hantverkargatan i Stockholm jobbar Fadja Bachir sedan fyra år på stadsdelens enda kommunala hemtjänst.

– Alla i personalen är duktiga. Alla bryr sig. Det är fakta, det säger jag inte bara för att jag jobbar här. Det är därför jag stannar, säger hon.

Bland sammanlagt 30 anställda finns 25 olika nationaliteter representerade. Själv kom hon som 20-åring från Syrien. Åldersspanne går mellan 30 och 65, och alla har jobbat minst tio år. En fjärdedel är män.

Spelar ingen roll
Kännetecknande är att alla vill göra det bästa för sina kunder, säger Fadja Bachir. Om man är man eller kvinna har ingen betydelse, även om männen ofta blir mer dominanta i arbetsgruppen. Att vara en bra omsorgsarbetare handlar mycket om att vara lugn och att lyssna, säger hon.

– Alla vårdtagare har sina bekymmer och vi är alla olika, då måste man visa hänsyn. Ibland vill de bara berätta, då måste vi lyssna.
Ge dem trygghet i hemmet.

Men arbetet påverkas av vårdtagarnas syn på verkligheten, som i många fall är fördomsfull.

– Två personer kan utföra samma jobb, men den ena värderas ändå högre, säger Fadja Bachir.

– Det handlar mycket om man har mörk eller ljus hy.

Tillgång i första hand
Många är skeptiska mot mörkhyade innan de lärt känna dem, berättar hon. Själv ser hon det som mycket positivt att alla har så olika bakgrund och erfarenheter. Det är bra när personal och vårdtagare ska matchas. Det finns vårdtagare som bara vill ha kvinnor (men inte de som bara vill ha män). Och det finns de som frågar efter svenskar.

– Det händer att vårdtagare får byta. Men det är inte bra egentligen, tycker jag, säger Fadja Bachir.

Läs också: artikeln "Mångfald vidgar vyerna i vården", 25/4 2008

Läs också: artikeln "Hudfärgen avgörande inom hemtjänsten", 25/4 2008