Klimatförändringarna är den största utmaning världen stått inför. Men hotet skapar också möjligheter för svensk industri, hävdar IF Metall.

För att nya industrijobb ska skapas måste dock staten satsa på forskning och utveckling hela vägen fram till produktion. Stöd i såddfasen stimulerar forskning, men det behövs även investeringar i ett senare skede för att ta tekniken ut på marknaden.

Haltar den strategin riskerar vi att produktionen och arbetstillfällena hamnar utanför Sverige.

Så låter en av punkterna i IF Metalls rapport med namnet Hotet mot vår miljö: Industrin – en del av lösningen, som presenterades i dag, fredag.

 – Våra medlemmar påverkas precis som alla andra av miljöproblemen, säger IF Metalls ordförande Stefan Löfven. Samtidigt arbetar de på företag som både bidrar till och kan lösa problemen.

Vill inte pressa industrin
IF Metall stöder Sveriges klimatambitioner, men Stefan Löfven säger att det är viktigt att bryta ner siffrorna i mindre delar för att se vad målen betyder för olika branscher med vitt skilda förutsättningar.

– Sverige ska vara ett föredöme, men det är viktigt att bevara konkurrenskraften, säger han. Det gagnar inte miljöarbetet om industrin pressas ut ur Sverige och i stället flyttar produktionen till länder med mer miljöpåverkan.

Stefan Löfven understryker vikten av internationella överenskommelser för att inte konkurrensen ska snedvridas.

Kullager sänkte energiförbrukning
Redan i dag händer mycket inom miljöområdet på svenska företag, och IF Metalls rapport ger exempel på ett antal industriföretags bidrag till lösningar på olika miljöproblem. Rapportförfattaren Ann-Britt Bern lyfter bland annat fram de kullager för industrin som SKF lanserade i början av 2007 – och som sänker energiförbrukningen med 30 procent, jämfört med konventionella lager.

På fredagens pressmöte hade IF Metall bjudit in Christian Berggren, professor i industriell organisation vid Linköpings universitet, för att kommentera rapporten. Han passade på att sticka hål på den svenska självbilden.

– Reinfeldt säger ofta att Sverige ligger främst och verkar tycka att vi inte behöver göra så mycket mer. Men på vissa områden ligger vi inte alls först, säger han och räknar upp energieffektiviteten i industrin, höghastighetståg och satsningar på energieffektivt byggande som exempel på områden där länder på kontinenten lämnar oss i dammet.

Facklig självbelåtenhet
Professorn tycker sig finna glimtar av denna obefogade självbelåtenhet även hos IF Metall. Men i slutänden instämmer han i rapportens slutsatser att långsiktiga spelregler och välavvägda offentliga satsningar är nödvändiga för att Sverige ska klara omställningen till en hållbar utveckling.