/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/rikardforslid_1708.jpg
Rikard Forslid. Foto: Anna Wahlström.

Starka storstäder utvecklas bättre än svaga regioner. Resurser och kompetens bör därför koncentreras till tillväxtorter i stället för att spridas över landet.

Kista har sina telekomföretag, Stureplan i Stockholm har sina finansbolag. Det gör att företag i samma grupp drar nytta av varandra. Tanken på att utvecklingen går bäst i grupper, eller kluster, är inte ny. I framtiden, när globaliseringen av tjänster blir än mer uttalad, blir dessa kluster ännu viktigare för utvecklingen, anser Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

I en rapport till regeringens globaliseringsråd förespråkar han mer resurser till tillväxtorterna.

– Tidigare var malm och skog källan till vår internationella konkurrenskraft. I det nya samhället kommer vår konkurrenskraft att baseras på humankapital och det är rörligt på ett helt annat sätt, säger han.

Därför är det fel att satsa på svaga regioner och till exempel utlokalisera myndigheter.

– Det innebär att vi sprider kompetensen över Sveriges yta och vi behöver tvärtom koncentrera den.

Vad ska då hända med glesbygden?

– Där gäller det att satsa på det som har en potential, gruvor, hamnar och där det kan uppstå naturliga kluster. Och att satsa på turism. Det är en näring som har stor potential.

– Men man ska inte med subventioner försöka upprätthålla verksamheter i periferin där det egentligen inte finns förutsättningar.
Det är dyrt och försämrar möjligheten att få bärkraftiga kluster någonstans överhuvudtaget.

Rikard Forslid vill se svenska utbildningscentrum i internationell toppklass. Men också annan utbildning är viktigt, och läraryrkets status bör höjas genom att lärarna får kraftigt höjda löner. I tillväxtorterna måste infrastruktur, kollektivtrafik, dagis och skolor fungera och vara lockande, och Rikard Forslid ansluter sig till den omdebatterade linjen att tillåta marknadshyror i de attraktiva storstäderna.

– Det kanske är för drastiskt att tillåta marknadshyror på hela bostadsstocken. I princip skulle kommunen kunna ta en del av sitt bostadsinnehav och ha en marknadshyra för dessa. Det skulle räcka för att lösa problemet.

Sticker ut
Rikard Forslids åsikter är inte okontroversiella, något han är medveten om.

– Det är klart att det kommer att finnas förlorare i periferin. Men det är inget nytt. Koncentrationen till städerna har pågått länge, även om det blir mer i ett globaliserat tjänstesamhälle.

För att underlätta omflyttningen behövs en arbetsmarknad och bostadsmarknad som fungerar bra. För dem som ändå blir förlorare, de som blir av med jobben och inte kan flytta, behövs bidrag och transfereringar för att få en allmän acceptans runt strategin, men inte subventioner till tjänsteproduktion.

– Avvägningen är att Sverige som helhet ska bli internationellt konkurrenskraftigt och producera en hög bruttonationalprodukt, för sprider vi ut all verksamhet jämnt över en stor yta så kommer vi alla att bli ganska fattiga, säger Rikard Forslid.