I måndags gick ansökningstiden till tjänsten som ny super-DO ut. Tre av fyra nuvarande diskrimineringsombudsmän känner sig manade att ta hand om den nya myndigheten.

Regeringskansliet har sökt en generaldirektör som ska bilda den nya myndigheten Diskrimineringsombudsmannen. Den ska ersätta dagens fyra myndigheter mot diskriminering, och generaldirektören blir dess chef.

Sammanlagt 16 personer sökte tjänsten. Tre av dagens fyra ombudsmän mot diskriminering finns bland dem:

Katri Linna, dagens DO som jobbar mot etnisk diskriminering, har sökt. Torbjörn Andersson, vikarierande handikappombudsman, vill också ha jobbet. Liksom Homo Hans Ytterberg, som har uppdraget att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning.

Bara nuvarande Jämo, Ann-Marie Bergström, har valt att stå över bland de fyra chefer som får se sin myndighet slås ihop med de andra tre.

Bland de övriga sökande finns barnombudsmannen Lena Nyberg samt Ålands diskrimineringsombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou.

Den som får tjänsten får några hektiska första månader på jobbet. Senast den 11 augusti ska anslag sökas till den nya myndighetens första år och vid årsskiftet drar verksamheten igång.