Sysselsättningen ökar inom kommuner och landsting. I varje fall om man beräknar det hela utifrån årsarbetstiden, uppger arbetsgivaren Sveriges Kommuner och Landsting.

För samtidigt som statistiken visar att antalet anställda har minskat i antal så har antalet faktiska årsarbeten ökat. Det är med 0,6 procent i kommunerna och 1,3 procent i landstingen under 2007, uppger arbetsgivaren.

Analysen är att det här beror på att sjukfrånvaron minskat.

Statistiken visar också att psykologer, logopeder och förskollärare har blivit fler i antal.   Även sjuksköterskor och läkare har ökat sedan förra året.

Däremot minskar antalet grundskollärare och teknisk personal. Sysselsättningen har minskat bland grundskollärare (-2,2%) och i gruppen teknisk personal.

Fotnot: Antalet årsarbeten mäter faktiskt arbetade heltider medan antalet anställda inkluderar dem som är sjukskrivna eller tjänstlediga av olika orsaker.