Vi borde gå in för en allmän sysselsättningsförsäkring, som inte bara försäkrar inkomsten vid arbetslöshet utan – och framför allt – allas rätt att få stöd för att komma igen och att få ett jobb. Alla har någonting att bidra med i arbetslivet. Låt alla få chansen att göra det!

Försäkringen ska ge alla arbetslösa rätt till personlig vägledning, till utbildning, rehabilitering eller vad som nu kan behövas för att de ska kunna få arbete. Därmed tillgodoses också LO-kravet på en rehabiliteringsförsäkring. Rättigheterna ska garanteras i en socialförsäkring med lagfästa regler för både finansiering och ersättningsnivåer. Då blir det svårare att försämra dessa rättigheter för en regering som vill spara i statens budget, och svårare för den regering som vill styra lönebildningen genom att ändra i försäkringens villkor.

Försäkringen ska betalas genom avgifter från alla arbetsgivare.

A-kassan ska ge kontantstöd och hjälp att komma tillbaka

Samma försäkring ska betala både ersättningarna till de arbetslösa och insatserna för att de ska komma in på arbetsmarknaden. Det blir en drivkraft för att få fler i arbete.

Alla ska vara med. Det är en fråga om social rättvisa. Nästan 30 procent av alla förvärvsarbetande är nu utan riktig försäkring vid arbetslöshet. Det är inte bara orättvist, det är ett hot mot den fackliga styrkan i förhandlingar om löner och andra arbetsvillkor.

Arbetslösa utan försäkringsskydd kan lätt frestas att ta arbete till usla villkor. När de blir många blir hotet mot fackets styrka stort. Vi kämpar för att alla ska följa kollektivavtal när de jobbar, även de som inte är med i facket. Av precis samma skäl bör ingen vara oförsäkrad vid arbetslöshet.

En sysselsättningsförsäkring ska medverka till att fler kommer i arbete, till att fler arbetslösa kan ta de lediga jobb som bjuds ut. Och hög sysselsättning är en annan viktig förutsättning för facklig förhandlingsstyrka.

Om försäkringen betalas av arbetsgivareavgifter får många som har lämnat fack och a-kassa av ekonomiska skäl bättre råd att vara med i facket. Det kan medverka till att öka organisationsgraden.

Parterna kan sköta försäkringen – eller facket på egen hand

En obligatorisk försäkring måste inte vara statlig. I en rapport som Lars Ag, Sune Gidgård och jag har lämnat till socialdemokraternas Rådslag om jobb har vi skisserat olika ideer för hur den till sin huvuddel kan skötas av arbetsmarknadens parter gemensamt eller av de fackliga organisationerna själva. Den kan då samordnas med de omställningsförsäkringar som finns på större delen av arbetsmarknaden, för LO-medlemmarnas del i första hand Trygghetsfonden TSL.

Sysselsättningsförsäkringen kan garantera att rejäla resurser används för arbetsmarknadspolitiska insatser. Den skulle bli ett starkt stöd för arbetslinjen sådan som den utvecklats genom åren av svensk arbetarrörelse.

Bosse Elmgren
S-debattör
Skriv ett e-postbrev till debattredaktören