FILOSOFI. Ett av svenskans mest avskydda ord är ”diskurs”. Inte nog med att det låter pretto; det är rent jobbigt att samhället i första hand består inte av människor och ting utan av vad som under en given epok är möjligt att tänka och säga.

Anstiftaren till ordets popularitet – och till detta relativistiska sätt att uppfatta samhället – är Michel Foucault (1926–1984). Flera av hans viktigaste verk finns redan på svenska: Vansinnets historia, Övervakning och straff, Sexualitetens historia.

Men nu har Ulf Olsson och Tomas Götselius gjort ett urval av hans kortare texter och anlitat de bästa översättarna (för Foucault var ju också en stilist av Guds nåde).

Resultatet är ytterst läsvärt, ja drabbande.

Foucaults bredd ställer en inför fullbordat faktum: att makt och sanning inte är absoluta enheter utan har formen av strider i landskap av språk (och av tystnader).

De andras ord
”Diskursen är batalj”, heter det i en underbar liten läsanvisning från 1976. Och lite längre ner:

”Diskursen – själva det förhållandet att man talar, använder ord, använder de andras ord (om så bara för att returnera dem), ord som de andra förstår och godtar (och kanske i sin tur returnerar) – det förhållandet är i sig en makt.”

Det är därför den här boken känns så oväntat relevant. Vi som vill nånting annat med den här världen använder i alltför hög grad de andras ord, modeller och lönsamhetsberäkningar.

Bredd ger kringsyn
Bildning och motståndskraft kan utlovas till den som vill utsätta sig för detta Foucaulturval. Han har som sagt bredd, i två bemärkelser:

En encyklopedisk kunskap som innefattar litteratur, bildkonst, filosofi, politik, psykologi och antiken. Men också en kolossal bandbredd i skrivandet. När man väl förlikat sig med vad som tycks som omständlighet, blir man varse den obönhörliga tydligheten och detaljrikedomen.

Och det är nog ytterst sån kringsynthet som det här med ”diskurs” handlar om. Blick för spelet. Inte bara jaga bollen.

Bok: Diskursernas kamp.
Författare: Michel Foucault.
Redaktörer: Ulf Olsson och Tomas Götselius.
Översättare: Jan Stolpe, Thomas Andersson, Lars Bjurman m fl.
Förlag: Brutus Östlings Symposion.

John Swedenmark
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören