/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/a_k_insida_1708.jpg
Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande. Foto: Maja Suslin/SCANPIX.


Inget görs för att lösa vårdkonflikten. Trots att strejken är i full gång, och nya varsel väntar har parterna inte närmat sig förhandlingsbordet.

– Vi har inga kontakter alls, och har inte haft det på länge, säger Anna-Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande.

I måndags bröt vårdstrejken ut, men den fick inte full omfattning förrän i slutet av denna vecka. Arbetsgivare i fem landsting ansåg att varslen av runt tusen anställda var samhällsfarliga, men efter lokala förhandlingar kunde i princip samtliga 3.500 varslade ändå strejka några dagar för sent. Den centrala nämnden behövde aldrig avgöra vad som var en fara för samhället.

– Att arbetsgivarna genast såg varslen som samhällsfarliga är en bekräftelse på hur oerhört betydelsefulla våra yrkesgrupper och deras kunskap är i vården, säger Anna-Karin Eklund.

Om drygt en vecka, måndag den 5 maj, går ytterligare 3.500 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor ut i strejk, om inget nytt avtal sluts mellan Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Och än är det långt kvar tills parterna är överens. Inga förhandlingar pågår och parterna har inte ens diskuterat lönefrågan sedan det första varslet lade för tre veckor sedan.

– Det händer ingenting. Vi väntar på att SKL ska ta ett initiativ och det har de inte gjort, säger Anna-Karin Eklund.

En återvändsgränd
Inte heller medlarna försöker få slut på konflikten. De träffade parterna förra lördagen, men lade ner arbetet direkt då de inte kunde se någon öppning.

– Medlarna står fortfarande till förfogande, men tar inga egna initiativ utan väntar på parterna. Vi har gjort vårt drag med varslen och strejken, nu är det upp till SKL, säger Anna-Karin Eklund.

Men den beskrivningen köper inte SKL:s förhandlingsordförande Ingela Gardner Sundström.

– Sakläget är att vi har sagt ja till två medlarbud. Vårdförbundet som har dragit igång en konflikt trots att förbundets ledning också sagt ja till ett bud – måste ta ansvar för att fortsätta förhandlingarna.

Kraven avfärdas
SKL anser också att Vårdförbundets krav på 1.700 kronor mer i månaden i år och nästa år, samt en lägsta ingångslön på 22.000, är orimliga skulle få stora effekter på arbetsmarknaden.

– Det ligger inte inom möjligheternas gräns att de ska få dubbelt så mycket som alla andra, säger Ingela Gardner Sundström. Jag måste också ta ansvar för de avtal som vi redan har slutit.

Vårdförbundet står dock fast vid sina ursprungliga krav, och om inget händer i förhandlingarna kan konflikten trappas upp ytterligare.

Fasar dyster utvecklingen
– Vi planerar hela tiden för framtiden och nya varsel kan inte uteslutas, men jag hoppas att vi inte behöver komma dit, säger Anna-Karin Eklund.

Ingela Gardner Sundström erkänner att arbetsgivarna, trots sin grundinställning, funderar på hur ett bud skulle kunna skruvas till för att fungera för båda parter.

– Men de närmaste dagarna är nog stämningen för uppjagad för att vi ska kunna testa några nya tankar, säger hon.

Fakta: Löner i olika yrken
Så här stor var en genomsnittlig månadslön (inklusive ob-tillägg och annat) i några vanliga yrken under 2006.

Yrke Månadslön i kronor
Sjuksköterska 24.200
Gymnasielärare 23.700
Vård- och omsorgspersonal 20.400
Polis 25.800
Byggarbetare 23.800
Processoperatör, pappersindustrin 24.800
Maskinoperatör, metallindustrin 22.400
Förskollärare, fritidspedagoger 21.200
Städare 17.100

 
Faktakälla: SCB (TT)