Landets sjuksköterskor har inlett en strejk som de kan få svårt att avsluta. Förväntningarna är högt uppskruvade sedan en extrakongress kört över den egna förbundsledningen.

På kort sikt är sjuksköterskornas lönekrav orealistiska. Att arbetsgivarna skulle kunna gå med på löneökningar som är dubbelt så höga som övriga offentliganställda fått är en omöjlighet. En möjlig kompromiss är en viss uppräkning av ingångslönerna.

I ett längre perspektiv har naturligtvis sjuksköterskorna fog för att kräva en uppvärdering av yrket. Men det gäller inte bara för dem. Bland offentliganställda inom typiska kvinnoyrken är lönerna överlag låga.

En förändring av de offentliganställda kvinnornas relativa löneläge kan dock bara ske om alla är med. Det är förutsättning för att kraven ska få genomslag.

En uppvärdering av kvinnors löner förutsätter också att andra grupper håller igen.

Om vissa ska får mer än genomsnittet måste andra få mindre. Inom sjukvården borde till exempel läkarnas löneökningar växlas ned för att skapa utrymme åt andra vårdanställda.