/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/carlgren_1708.jpg
Näringsminister Maud Olofsson och miljöminister Andreas Carlgren håller pressträff om regeringens framtida politik för klimat och energi. EU-kommissionär Andris Piebalgs medverkar. Foto: Maja Suslin/SCANPIX.

PÅ PLATS. Klimatet må vara på i olag men vädret är det i alla fall inget fel på. Det råder försommar runt Mariatorget med idel solglasögonprydda stockholmare vid caféborden.

Inomhus på gamla biografen, numera hotellet, Rival är det behagligt dunkelt och svalt. Cirka 300 deltagare från olika delar av det svenska samhället – alltifrån Vattenfall till Jordens vänner, Svenska turistföreningen till Volvo lastvagnar – har samlats till regeringens upptakt om klimat- och energipolitiken.

EU:s energikommissionär, letten Andris Piebalgs, avslutar sitt anförande och svarar på frågor om utsläppshandeln. Han säger att det mest rättvisa vore att alla utsläppsrätter auktioneras ut, men att det skulle leda till att företag i energiintensiva branscher flyttar sin produktion till länder som ännu inte begränsar utsläppen. Kolläckage, kallas den före­teelsen bland de insatta.

Stora framtidsplaner
På frågan om hur EU ska hantera pressen från industrin svarar Piebalgs helt enkelt att det krävs resultat i Köpenhamn, där det är tänkt att ett toppmöte hösten 2009 ska leda fram till ett nytt globalt klimat­avtal efter Kyotoprotokollet.

Medan mötesdeltagarna dricker kaffe och mumsar hallonmuffins och kravbananer i foajén tar ministrarna Maud Olofsson och Andreas Carlgren tillsammans med Andris Piebalgs emot journalister i en liten klunga på scenen.

Näringsminister Olofsson svarar på frågor om svensk energipolitik från en utländsk journalist och säger att hon är bekymrad över att Sverige är så beroende av vattenkraft och kärnkraft. Det är därför vi ska få ett tredje ben – ”third bone”, som hon säger på i övrigt oklanderlig engelska – att stå på med utbyggnaden av förnyelsebar energi.

Nära parodi
Miljöminister Carlgren är uppen­bart stolt över att Sverige och EU, med hans ord, har tagit ledningen i kampen mot klimathotet och det avspeglar sig nästan parodiskt tydligt i både minspel och kroppsspråk. Vad han inte berör är de senaste månadernas oroande signaler från forskarsamfundet om att snabbheten i klimatförändringarna har underskattats. Vetenskapskonferensen Stockholm Resilience avslutades i förra veckan med ett uttalande om att situationen är betydligt allvarligare än vad FN:s klimatpanel framhållit och att det nu krävs ”genomgripande förändringar på både internationell och nationell politisk nivå”.

Men eventuella skärpningar av målsättningen hänvisar Andreas Carlgren till nya internationella överenskommelser.