Förstamajfirandet började med 350.000 arbetare strejkade i Chicago år 1886, kravet var 8 timmars arbetsdag. 1 maj är den dag då man över hela världen kallar arbetarna till gemensam kamp mot kapitalismens och utsugningens brutala makt.

Varför demonstrerar man bara mot kapitalismen? Det är det kapitalistiska systemet som ligger bakom allt det onda som plågar  mänskligheten. Fattigdom, ojämlikhet, arbetslöshet, hemlöshet, ekonomisk osäkerhet och politiskt förtryck är alla oundvikliga produkter av detta system.

Kapitalisterna har första och sista ordet i världspolitiken. Förstamajfirandet började som kampdag i ett samhälle där det rådde massfattigdom, och svält bland många, där de sociala orättvisorna och klassklyftorna var mycket påfallande.
Förstamajdemonstrationen var från början en protest mot den härskande klassen. Alla viktiga politiska reformer, som Sveriges arbetare har lyckats genomföra, har från början förts fram i demonstrationer denna dag.

Offensiven ökar glappet
Rättigheterna som arbetarna har kämpat till sig går nu tillbaka. När borgerliga alliansen går på offensiv så ökar klyftorna.
Pensionerna ryker, arbetslösa lider, sjuka människor jagas, all slags diskriminering ökar, den offentliga sektorn privatiseras. När läget är så illa då har väl något gått snett?

Arbetarrörelsens partier har inte skött sin uppgift bra. Vad ska vi göra då? Självklart inte bara sitta hemma och bli ledsna och arga. Vi alla måste kämpa mot dessa krafter som håller på att nedvärdera oss alla. Det blir till att kämpa som våra bröder gjorde i Chicago och som man gör i andra länder som Bolivia, Venezuela, Nepal, Frankrike….

Det behövs en ny politik, en politik som gynnar våra intressen, en politik som begränsar marknaden och bankernas makt. En politik som utvidgar demokratin.

Alla vi arbetare, arbetslösa, tjänstemän, unga och gamla borde engagera oss i en sådan omvälvning. Det är en fråga om oss, om våra barn och våra barnbarns framtid.

  • Vi alla ska gå ut och demonstrera och manifestera för rätten att bestämma över vår egen framtid, för demokratin.
  • Vi ska kräva en folkomröstning om den EU-författning som regering och riksdag kommer att tvinga på oss.

Det finns många fler anledningar att demonstrera och manifestera. Vi ses påbarrikaderna 1 maj! Du ska också vara med, då blir vi flera.

Masood Punjabi