I Danmark kräver de strejkande i vård och omsorg att regeringen lägger in flera miljarder i en likalönekommission. Det är nytt att strejkande kräver en så våldsam politisk inblandning i en avtalsrörelse, anser en arbetsmarknadsforskare.

Cirka 80.000 sjuksköterskor samt LO-grupper på dagis, sjukhus, i äldrevård och parkeringsvakter är inne på sin andra strejkvecka i Danmark.

Både LO-facket Fag og Arbejde (FOA) och de olika grupperna av sjuksköterskor i förhandlingskartellen Sundhedskartellet kräver lika lön som män i privata sektorn. Kravet är 15 procents löneökning på tre år.

De strejkande lobbar för att regeringen ska tillsätta en likalönekommission med en påse pengar till sitt förfogande. I Norge handlar diskussionerna om cirka tre miljarder kronor som ska användas till att höja lönenivåerna i kvinnodominerade jobb.

– Sjuksköterskornas lön är 27 procent lägre än privatanställda med samma utbildningsnivå, säger Connie Kruckow, ordförande för Sundhedskartellet.

Jämför sig med ingenjörer
De jämför sig bland annat med ingenjörer och journalister i den privata sektorn med ungefär samma utbildningsnivå som sjuksköterskorna, cirka fyra år på universitet och högskolor.

Kravet har också stöd av FOA, LO-facket, som organiserar assistenter och medhjälpare i vård och omsorg samt parkeringsvakterna. De jämför sig med metallarbetarna på privata företag.

– Kvinnorna i äldrevård, på dagis och sjukhus har nästan 20 procent lägre lön än männen i den privata industrin trots samma utbildningslängd. Den här strejken handlar om att kvinnojobb ska få manslön, säger Nanna Højlund, förbundssekreterare i FOA.

Lovade pengar
De strejkande hänvisar till att tre partier i valrörelsen förra året lovade att fem miljarder danska kronor skulle öronmärkas till anställda i offentlig sektor.

– Det löftet vill vi att politikerna håller, säger Nanna Højlund.

Varför kräver de danska facken just nu en politisk inblandning?
– De har tittat på den norska modellen som regeringen där ännu inte tagit ställning till. Parterna ser ett statligt ingripande som enda möjligheten att skaffa mer pengar till lönerna, säger Flemming Ibsen, arbetsmarknadsforskare på Aalborgs universitet.

Facken lobbar i riksdagen för mer pengar. Det är en våldsam politisering av konflikten som sker. Danmark har inte upplevt det tidigare, anser han.

Politiskt ansvar
Politikerna bär en del av ansvaret. Dansk Folkeparti lovade fem miljarder till äldrevården och socialdemokraterna lika mycket till hela den offentliga sektorn och SF, jämförbar med svenska vänsterpartiet, lika mycket, enligt Flemming Ibsen.

– Det är tradition i Danmark att det till slut blir ett politiskt ingripande och jag tror också det tillsätts en likalönekommission som ser över lönerelationerna, men den blir sannolikt utan pengapåse, säger han.

Tio grupper av sjuksköterskor har lite olika löner. Men i snitt tjänar de danska  betydligt mer än de svenska och finska och klart över genomsnittet i OECD. Men de hittar alltid någon grupp i det privata som har mer lön, anser Flemming Ibsen.

Opinionskriget fortsätter
Propagandakriget mellan fack och arbetsgivare har handlat om att få stöd hos allmänheten. Än så länge har de strejkande en majoritet av danskarna bakom sig, enligt opinionsundersökningar.

Stödet beror på att beredskapen varit så bra att strejken inte hotat människoliv.

Uppgifter om vad de olika grupperna tjänar skiljer sig också åt. Fackens är lägre än arbetsgivarnas, Danske Regioner och Kommunernes Landsforening.

Facken går ut med grundlön och arbetsgivarna med bruttolön som innehåller också ersättningar för ob, semester, övertid, pension.

– Men det går inte att leva på inbetalningar till pensionen, säger Nana Højlund.

FAKTA: Lönerna i Danmark
Sjuksköterskorna uppges tjäna i genomsnitt 35.000 kronor i månaden, men i Sundhetskartellets lönetabell tjänar de som har högst lön drygt en tusenlapp mindre. LO-grupperna i äldrevård på dagis och sjukhus tjänar mellan 23.700 kronor och 29.600 kronor i månaden, enligt FOA. De som har högre lön har något längre utbildning. Arbetsgivaren KL uppger att deras samlade inkomst ligger ett par tusen kronor högre.