Förhandlingarna om ett nytt huvudavtal mellan fack och arbetsgivare – modell Saltsjöbadsavtalet – går fortsatt framåt.

– Nu har vi fått mandat från PTK-styrelsen att gå in i ett förhandlingsskede, säger PTK:s ordförande Mari-Ann Krantz till TT.

Tjänstemannakartellen PTK har därmed gett sina förhandlare klartecken att börja på allvar.

Rör på sig
LO och Svenskt Näringsliv har styrelsemöten i dagarna, och ett förhandstips är att där fattas liknande beslut.

Svenskt Näringsliv bjöd i september in LO och tjänstemännen i PTK till förhandlingar om ett nytt huvudavtal. I slutet av november tackade arbetstagarorganisationerna ja till inbjudan och i slutet av januari träffades organisationernas ledare på ett första sonderande möte.

Mari-Ann Krantz kan ännu inte berätta om PTK:s inställning i de olika sakfrågorna kring ett nytt avtal om spelreglerna mellan parterna.

"Gemensam bild"
– Vi lever i en globaliserad värld och både företag och anställda ställs inför nya utmaningar. Därför ska vi försöka få en gemensam bild av de samhällsekonomiska och företagsekonomiska förutsättningar som råder, har LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin sagt tidigare till LO-Tidningen.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv har också planerat in ett antal fortsatta möten under våren, men någon tidsplan för arbetet är ännu inte fastlagd. Det är inte heller klart om samtalen kommer att leda fram till ett nytt huvudavtal.