Mars blev ännu en rekordmånad för sysselsättningen. Antalet sysselsatta i åldrarna mellan 16 och 65 år var 4.434.000. Det är 6.000 fler än det gamla rekordet från 1990. Detta enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) siffror som publicerades i dag, onsdag.

Skillnaden är inte större än att den ryms inom den statistiska felmarginalen, men rekordet visar att vändningen neråt på arbetsmarknaden inte har inträffat än.

Antalet arbetslösa minskade med 25.000, 17.000 män och 8.000 kvinnor, mellan mars 2007 och mars 2008. Andelen arbetslösa är fortfarande något större bland män än kvinnor, men skillnaden minskade kraftigt under det senaste året.

Antalet fasta jobb fortsatte att öka samtidigt som antalet tillfälliga jobb var oförändrat mellan mars 2007 och mars 2008. Antalet fast anställda ökade med 84.000 under perioden.