Aftonbladet härförleden gick att läsa om Maud Olofssons orimligt höga inkomst, en månadslön från regeringen på 101.000 kronor och en årslön från det egna partiet på 450.000. Totalt håvar alltså Maud Olofsson in 1.662.000 kronor om året, innan andra arvoden tillkommit.

Det mest horribla i sammanhanget är hennes egen uppfattning om att hon är förtjänt av detta, då hon är vice statsminister, näringsminister, och dessutom partiledare för centern. ”Kan man ha tre jobb samtidigt skall det minsann visa sig i lönekuvertet”, att alla har många olika ansvarsområden som toppolitiker vill hon inte se det som, utan tre jobb skadet vara!

Att hon med denna ersättning tjänar mer än landets politiske ledare ser hon med glädje på, ”det är bra ur könsperspektiv”. Jag önskar att någon kunde berätta lite för Maud om till exempel de kvinnor som arbetar i offentlig sektor. Medelinkomsten ligger för heltidstjänst kring 15.000-20.000 kronor i månaden beroende på utbildning och tjänsteår, dock är det inte alla som haft turen att erhålla en heltidstjänst, alltför många är ofrivilligt deltidsarbetslösa.

Ska vi i detta sammanhang tala om könsperspektiv så ligger de traditionella kvinnoyrkena mycket långt efter de manligt dominerade i löneutveckling. Här skulle det vara på sin plats med satsning på kvinnolöner, Maud Olofsson. Men du är visst mest mån om din egen!

Krister Kronlid
Kommunalare (s)
Uddevall