Replik: Wernströms dikt må vara hur tårdrypande som helst (se länk nedan) men den är falsk. Tänk igenom situationen att vi skulle låta alla som vill flytta till Sverige? Vi tar redan emot huvuddelen av flyktingarna från Irak.

Inget annat land tar emot så många. Jag anser att det redan nu är för många. Det är lätt att vara idealistisk när man inte behöver ta något ansvar. Man måste vara lite realist för att bli tagen på allvar. Det räcker inte att bara låtsas humanitet utan att ta ansvar.

Läs också: "Ett litet bidrag om invandring", 14/4 2008

Olof Ljungbeck