Ofta framförs kritik över att människor kommer i kläm genom hårdare tillämpning av reglerna i sjukförsäkringen. Just nu bereds ett förslag i regeringen om en ny sjukförsäkring. Ja, vi säger att det är en ny sjukförsäkring, eftersom de förändringar som föreslås och som ligger till grund för beredningen är så stora att vi inte kommer att känna igen den sjukförsäkring vi har i dag, och som vi trots brister ändå känner oss någorlunda trygga med. Om förslaget, som är tänkt ska träda i kraft 1 juli år, blir verklighet kommer många sjukskrivna människor att tvingas ut i arbetslöshet redan efter sex månaders sjukskrivning.

Sammanfattningsvis handlar förslaget om följande: Efter tre månaders sjukskrivning ska en persons arbetsförmåga prövas mot annat arbete hos den egna arbetsgivaren. Det innebär att om den sjukskrivne har tillräcklig arbetsförmåga till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, förväntas han återgå i arbete om han inte kan visa upp ett intyg från sig arbetsgivare på att det inte är möjligt.

Regeringens förslag innebär i praktiken att arbetsgivarens incitament för att jobba med rehabilitering av sina anställda kommer att minimeras. En arbetsgivare som på goda grunder kan anta att en sjukskriven skulle kunna arbeta någon annanstans kan bara luta sig tillbaka och skriva ett intyg på att det inte finns några möjligheter till andra arbetsuppgifter. Ett enkelt sätt för en arbetsgivare att bli av med en sjukskriven.

"Friskare och friskare"
En annan konsekvens  kan bli att de sjukskrivna måste ”bevisa” sin sjukdom för att Försäkringskassan inte ska komma till slutsatsen att han kan ha arbetsförmåga i annat arbete på arbetsmarknaden. Vem tror att motivationen att bli ”friskare och friskare” kommer att förstärkas om man som sjukskriven ”på vägen till att bli frisk” riskerar att hamna i situationen att Försäkringskassan drar in sjukpenningen med hänsyftning till att man skulle kunna ta ett annat arbete?

Ytterligare en försämring innebär förslaget att sjukskrivningsperioden ska begränsas till ett år. Motivet är i huvudsak att andra länder ”också har en begränsad sjukskrivningsperiod”. Därtill ska ersättningsnivån sänkas. Regeringens metod är att tvinga fram en arbetsmarknad, som består av människor som inte är färdigrehabiliterade och inte beretts tillräckliga möjligheter till återgång hos ordinarie arbetsgivare.

Betydligt sämre
En flexiblare arbetsmarknad ska skapas genom att neka personer, som är arbetsoförmögna i ordinarie arbeten, ersättning från den socialförsäkring som varit en hörnsten i svensk välfärdspolitik, för att i stället gå ut på arbetsmarknaden och erbjuda sina tjänster då man är i ett betydligt sämre läge än när man konkurrerar med andra om jobb efter en slutförd rehabilitering.

Ge i stället oss som arbetar i Försäkringskassan möjligheter att bättre följa upp att vårdgivaren och arbetsgivaren tar sitt ansvar och gör sitt yttersta för att via medicinsk rehabilitering och eventuella anpassade arbetsuppgifter bereda en väg tillbaka i första hand till ordinarie arbetsgivare!

Siv Norlin
Ordförande för ST inom Försäkringskassa